Броят на животните под селекционен контрол от породите Симентал и Мобелиард е нараснал през 2020 г. Това става ясно от отчета на Националната асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал (НАРМС), публикуван на страницата им.

Вижте ставките за обвързаната подкрепа за животни в планинските райони за 2020 г.

През изминалата година вписаните животни от породите са 5760, намиращи се в 87 ферми в страната. Дейности по селекция, репродукция и контрол на продуктивността са осъществявани с общо 5666 броя животни, с което средният брой животни под селекционен контрол нараства до 65 глави (през 2019 г. са били средно 58 глави).

“От общия брой животни под селекционен контрол в Главен раздел на Родословната книга (РК) са 5174, или 91,3%. Породният състав е както следва: порода Монбелиард са 2417 (42,7%); порода Симентал с направление мляко са 2806 (49,5%),а с направление месо са останалите 443 глави (7,8%)", подробно информира председателят на НАРМС Атанас Атанасов. 

Броят на напусналите стадата животни възлиза на 467 глави (254 при Монбелиард и 213 при Симентал), а този на вписаните в момента е 918 –  399 при Монбелиард и 519 при Симентал.

От доклада става ясно, че през годината от селекционен контрол са отпаднали фермите в селата Добровница, Пазарджишко (по тяхна молба),  Николово и Вълчедръм, Монтанско (закриване на дейността) и Сталийска махала. Новите ферми, с които НАРМС вече има, или предстои да бъде подписан договор към момента са 6, с общо около 200 животни. Изнесени са и данни за контрола на млечната продуктивност в контролираните стада.

Монбелиард:

Извадката към момента показва средна млечна продуктивност за породата от 6845 кг, с 3,99% МВ и 3,26% протеин, при 1085 крави, приключили 305-дневна лактация. Това представлява ръст от 188 кг, при запазване на стойностите за %МВ и +0,01% протеин, спрямо предходния отчетен период. 

Симентал:

При 1308 приключили 305-дневни лактации средната млечна продуктивност е 6081 кг, с 4,13% МВ и 3,36% протеин, което също е ръст спрямо 2019 г. с 150 кг +0,07% МВ и +0,03% протеин.

На отчетното събрание бяха похвалени и бяха и фермите първенци в двете породи.

„Редно е, когато отчитаме средната млечна продуктивност в стадата да назовем и поздравим нашите отличници. Кравата първенец на породата Монбелиард е Ангелина, с развъден № 260 1 13 13200, която на четвърта лактация е постигнала 12834 кг с 3,73% МВ и 3,24 БВ. При Симентал Кравата първенец  е Белла, с развъден № 200 1 16 34513, която на втора лактация е постигнала 11304 кг с 3,94%МВ и 3,42%БВ“, изтъква Атанасов.

Той напомня, че Родословната книга на породите Монбелиард и Симентал е в електронен вариант, качен върху платформа База данни, и непрекъснато се актуализира. Всеки от членовете на асоциацията може да види на телефона си и да изтегли в pdf вариант педигри на всяко конкретно животно. В нарочно създадените в сайта индивидуални електронни адреси с окончание @narms.bg пък, до края на годината ще можете да намерите и да изтеглите зоотехнически сертификат за всяко конкретно животно, както и обобщени справки за стадото, отнасящи се за продуктивността и репродукцията. 

Подробни данни за селекцията, репродукцията и различните показатели при двете породи, можете да видите в доклада на НАРМС.