В предстоящите месеци от изключително значение е опазване на пшеничните посеви от болести по листната маса и класа. Основните болести са фузариум по класа, кафява и жълта ръжда, септория и др. Борбата е необходимо да се извежда при наличие на условия за развитие на болестта.

Иновации и специални пакетни предложения от Байер

КАФЯВА И ЖЪЛТА РЪЖДА: Загубите от нея при пшеницата могат да стигнат до над 20 – 30%. Разпространява се чрез вятъра на хиляди километри, което прави заразата възможна дори и преди това да не я е имало на съответните полета. Борбата се извежда при поява на лигулата на флаговия лист: 10% степен на нападение и 1-ви сори по предпоследния лист или при поява на една втора от класа – 10 – 20% степен на нападение; 1-ви сори върху предпоследния лист и по време на цъфтеж – 30% степен на нападение; 1-ви сори по флагов лист.

СЕПТОРИЯ ПО ЛИСТАТА И КЛАСА: Това е силно вредоносна болест по пшеницата и житните култури. Може да редуцира добива до 50%.

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА: Силно влошава качествата на продукцията, заразените семена са източник на токсини, вредни за хората и животните. Моментът на борба е строго специфичен и трябва да е точно по време на цъфтеж. При откриване на такива токсини в пшеницата продукцията може да не бъде реализирана на пазара. Праг на икономическа вредност (ПИВ): при поява на над 70% относителна въздушна влажност във фаза на цъфтеж. 

Особен риск представляват условия за заразяване с фузариум, когато по време на цъфтеж има регулярни превалявания. Това влошава както качеството, така и количеството на зърното, което може да очакваме като добив. Един от най-добрите продукти срещу фузариум по класа е Солигор.

Солигор е надеждният фунгицид срещу фузариум по класа

Той е перфектен за борба срещу най-вредоносните болести в пшеница – фузариум, жълта и кафява ръжда, септориоза.

•    Трикомпонентен фунгицид с концентрирано съдържание на системни активни съставки – триазоли;
•    Комплексно решение (защита от листни болести и болести по класа), отлично покритие на листната маса при второ третиране;
•    Доза 70 – 80 мл/дка решава проблемите с най-значимите гъбни болести в пшеница;
•    Съдържанието на протиоконазол в Солигор го прави най-доброто решение за борба с фузариум по класа при третиране във фаза цъфтеж на пшеницата;
•    Протиоконазол – триазол с най-висока оценка при борба срещу фузариум по класа

Основни заплахи в борбата с неприятели в житни култури

През месеците май и юни пшеницата е подложена на нападение от множество неприятели. Най-вредоносни са листните въшки, житна дървеница, житна пиявица и бръмбар житар.

Борбата е необходимо да се извежда при достигане на праг на икономическа вредност, като при силно нападение тези неприятели могат да нанесат сериозни поражения върху добивността и качеството на пшеницата.

ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА: Обследванията се правят в различни фази. Най-важните от тях са вретенене: ПИВ 1 – 1,5 бр./кв.м; и млечна зрялост, като се обследват ларвите при ПИВ над 2 бр./кв.м при 30% ларви в 3-та възраст. Всяка житна дървеница поврежда средно от 45 до 55 зърна, което причинява значителни щети върху добива.

ЖИТНА ПИЯВИЦА: За нея се прави обследване срещу възрастно във фаза вретенене при ПИВ 30 – 50 бр./кв.м и фаза изкласяване – цъфтеж на ларви 15 – 20 % унищожена листна повърхност или 1 бр. на лист. При зимната пшеница, когато от 12% до 25% от листната повърхност е унищожена, добивите се намаляват с 14%, а при плътност една ларва на едно растение – с 10 кг/дка.

ЛИСТНИ ВЪШКИ: Прави се обследване на няколко пъти: във фаза изкласяване и начало на млечна зрялост върху ларви и нимфи – над 30 въшки на клас и над 50% нападнати растения.

ЖИТАР: Обследването се прави във фаза цъфтеж – наливане на зърното при ПИВ 3 – 5 бр./кв.м.

Следващо обследване е във фаза млечна - восъчна зрялост ПИВ 6-8 бр./кв.м. В години на по-масовото им намножаване загубите на добива достигат до 20-30%, а в отделни случаи - и до 50%.

Децис 100 е иновативен широкоспектърен инсектицид за борба срещу най-вредоносните неприятели в пшеница – ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ЖИТНА ПИЯВИЦА, ЖИТАРИ И ЛИСТНИ ВЪШКИ.

●    Концентрирано активно вещество;
●    Нова формула, която дава максимален ефект;
●    По-добро полепване и задържане върху растението;
●    По-малко логистични разходи при употреба;
●    Ефикасен срещу икономически най-важните неприятели в житни култури;
●    Освен директен инсектициден ефект, Децис 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите;
●    Отлична смесимост с фунгициди на Байер;
●    Доза 6,3 – 7,5 мл/дка

СОЛИГОР и ДЕЦИС 100 ЕК – ЗАВЪРШЕНА ЗАЩИТА В ЖИТНИ КУЛТУРИ

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.