До края на месец януари земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. От Съюза на дунавските овощари напомнят какъв е минималния добив за плодове за 2018 г. 
 
- Ябълки -1 283 кг/дка 
 
- Ягоди – 498 кг/дка 
 
- Круши – 760 кг/дка 
 
- Кайсии и зарзали – 497 кг/дка 
 
- Праскови и нектарини – 750 кг/дка 
 
- Сливи – 780 кг/дка 
 
- Череши – 470 кг/дка 
 
- Вишни – 420 кг/дка 
 
- Малини – 330 кг/дка 
 
- Десертното гроздe – 450 кг/дка 
 
 
Фермер.БГ припомня, че утвърденият образец на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ и тук
 
 
В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда. При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя форматът на зададената таблица, обясниха от фонда. 
 
Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.