Какви са възможностите за подпомагане на фермите, които отглеждат дребни преживни животни?
 
 
Това е един от въпросите, на които ще отговорят специалисти от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Плевен, на 22 юни по време на пътуващ семинар в Долни Дъбник.
 
На срещата стопаните ще се запознаят и с добри фермерски практики за повишаване на продуктивността на стадата овце и кози, като извършат промени в храненето и отглеждането на животните.
 
В работата си НССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в секторите на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и работата на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).