Ветеринарните власти започват в последните дни на тази година проверки на всички пасища, обявени като животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни, стана ясно от съобщение на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
"Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев надзорът се засилва с цел проследимост и контрол на животновъдните обекти – пасище в страната, в това число установяване на хуманно отношение към животните и здравен статус, осигуряване на условия за отглеждане на животните, превенция на заболявания и отчитане на броя и вида на животните", уточнява съобщението 
 

Действията на инспекторите ще започнат в края на този месец и ще продължат до 8 март 2019 г. 

 
Директорите на регионалните структури на Агенцията ще организират проверките. Те ще трябва да създадат условия за поетапното извършване на физически и документални инспекции на обекти и на пасища. Ще се следи за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на селскостопанските животни.
 
"При необходимост ще се търси съдействие от общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка втора седмица от месеца на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия", подчертаха от БАБХ.
 
При открити нарушения инспекторите от отдел „Здравеопазване на животните“ ще дават предписания за отстраняване им, като при необходимост животните ще се придвижват до постоянния им животновъден обект. Възможно е и съставяне на актове за установени административни нарушения по Закона за ветеринарномедицинската дейност.