Липсва мащабно проучване за разпространението на вируса на хепатит Е сред селскостопанските животни, като съществуват и неясноти по отношение на източниците на инфекция, епидемиологията и епизоотологията на болестта, нейните движещи механизми.
 
 
Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи това днес във връзка с насрочената за 22 май научно-практическа конференция на тема: „Актуални проблеми на инфекциите с вируса на хепатит Е при хора и животни“. Форумът ще се проведе в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в София.
 
„Налице са доказателства за нарастваща честота на заразяване с хепатит Е в България и недостатъчна оценка на разпространението му сред хората в страната“, отбелязват организаторите. 
 
Специалистите са на мнение, че е належаща необходимостта от изясняване на ситуацията, изследване и описание на параметрите на проблема и набелязване на по-нататъшни мерки за превенция и контрол на заболяването.
 
Очаква се на конференцията да бъдат анализирани най-новите данни за епидемиологията, епизоотологията, разпространението, развитието, профилактиката, диагностиката и лечението на хепатит Е, тъй като заболяването представлява нарастващ риск за общественото здраве, както в България, така и в Европа.