С глоба или с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лева ще се наказва изкупвач на сурово мляко от производител без писмен договор, освен в случаите на разрешени директни продажби, реши парламентът.

Глобата за производителя в този случай ще е между 500 и 2000 лв. Няма да има санкция за производител, който е подал сигнал за нарушението.

Размерите на глобите са записани в приетите днес на второ четене изменения в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Суровото мляко ще се доставя и купува на територията на страната въз основа на сключен писмено договор за доставка за минимален срок от 6 месеца.  Те се регистрират от първия изкупвач в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по адреса на дейност.

С измененията е създадено и законово основание за прилагането на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Законово е регламентирана и тригодишната Национална програма по пчеларство, като е уредено нейното изготвяне и механизмът за прилагането й. 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!