Асоциация на българските села (АБС) разясни новите мерки и инвестиционни възможности по проекто-рамката на ПРСР 2014-2020 и пред фермери в Стара Загора. На събитието, което се проведе в голямата конферентна зала в хотел Железник, присъстваха над 80 души - млади фермери, животновъди и зърнопроизводители от региона. От села в Община Чирпан бяха дошли и кметове на села, както и други инициативни хора желаещи да инвестират в селски туризъм и развитието на неземеделски услуги в селата.По време на срещата в Стара Загора младите фермери поставиха въпросите за нуждата от изкарване на обучителни курсове и изискването за минимум 150 часа обучение. Те изказаха мнение, че липсва детайлна информация кой и къде ще организира такива обучения. Фермерите, които присъстваха на срещата поставиха и въпроса за нуждата от едновременен старт на всички останали мерки за да може да се кандидатства с интегрирани проекти.Земеделските производители, които ще кандидатстват по мярка 4.1 за инвестиции в материални активи и модернизация на стопанствата изразиха своето категорично мнение, че за груповите инвестиции трябва да се намали наполовина броят на  изискването за бенефициентите, които да кандидатстват с групови проекти и се борят за максимален размер на субсидията (до 90%). По време на срещата фермерите изразиха предложението, че груповите проекти трябва да са за 5 до 10 участници, вместо предложените от 10 до 20. Те бяха категорични, че на практика е почти невъзможно в някои селски райони да се обединят 20 земеделски произвдоители, защото на места няма толкова.

 

По време на срещата беше разискван и проблемът с дефиницията "селски район", според който над 1200 села в България, които прилежат към общини с население над 30 000 души са дискриминирани и бенефициентите там не могат да участват с инвестиционни проекти за неземеделски дейности, а кметовете - за инфраструктурни проекти и облагородяване на селата. Присъстващите бяха категорични, че трябва да се предприемат мерки за промяна на дефиницията за "селски район".

Положително бе приет и стартът на дебат и законодателна инициатива за създаването на селска полиция, което бе подкрепено от присъстващите земеделски производители и кметовете на села.
СЛЕДВАЩИТЕ СРЕЩИ-ДИСКУСИИ НА АБС СА КАКТО СЛЕДВА:


08-и Декември - Троян, в сградата на Община Троян
11-и Декември - Смолян, Зала 247 на община Смолян
19-и Декември - Ловеч, в сградата на Община Ловеч

ПРОГРАМА НА СРЕЩИТЕ :

09:30 - Посрещане и регистрация на гостите
10:00 – Резюме на Национална информационна кампания „Българското село – бъдещето е в наши ръце“
10:10 – Презентация на Асоциация на българските села – дейност, подпомагане и инвестиционни профили на селата
10:30 - Презентация - Възможностите за българските села по Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020
- Земеделие и животновъдство
- Селски туризъм
- Инфраструктура в населените места
- Услуги за населението в селата
- Други
11:30 – Дискусия

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : 0877 33 77 33 ; 0877 699 117

Пълен график с дати за информационната кампания, която ще се проведе в 35 общини вижте тук

Националната кампания "Българското село - Бъдещето е в наши ръце!" е с генералната подкрепа на
Тайтън Машинъри България АД
и с  подкрепа на :

   
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!