Традицията за отглеждане на специални месодайни породи говеда в България бавно се установява. Расте и броят на фермерите, които са открили потенциала на този вид животновъдство. Пример за това е животновъдния комплекс на фирма ЕТ Митко Боев. Търсейки работещи решения за условията и средата, в които работят те успяват да създадат ферма-образец, отговаряща на най-модерните тенденции за месодайно говедовъдство в Европа.  
 
СТАДАТА
Фермата се намира в Северозападна България в село Ковачица, област Монтана. В нея се отглеждат около 650 животни -  500 майки, които формират репродуктивното стадо и около 150 телета за угояване. Животните в стопанството са от породите Абърдийн Ангус и Лимузин, които са вписани в родословната книга към НАМГБ и стада с педигре животни от породите Кианина и Маркиджана. Италианската порода Кианина е на едно от първите места сред породите за месо по интензивност на растеж. При угояване животните натрупват предимно мускулатура с минимални количества тлъстини. Месото е с червен цвят, много нежно и вкусно. Кланичният рандеман е 62-64%.
 
Стопанството на фирма ЕТ Митко Боев стартира животновъдната си дейност преди 8 години. Първото стадо, което купуват е от породата Абърдин Ангус от Германия, постепенно надграждат и с другите три породи. Като най-адаптивни за нашите условия, разбира се, определят Абърдийн Ангус. Закупуването на тази порода е именно за създаване на кръстоски между месодайните породи с цел по-висок рандеман на месо (65-70%). Освен високият клиничен рандеман тази порода се характеризира и  с високата скорозрелост, добрата аклиматизационна способност, добрата месна продуктивност, високото качество на месото - отлично мраморирано, крехко, тънковлакнесто и вкусно.
 
ФЕРМАТА
Силно развитото зърно производство в района, с повече обработваеми площи и по-малкото пасища, определят и приложеното смесено отглеждане на животните. Половината от годината животните са на паша, а зимните месеци се отглеждат в модерни обори. 
 
„В Ирландия например, месодайните говеда се отглеждат предимно пасищно, но там почти 100% от тревните площи са пасища с 16 % протеин в тях, в България нещата не стоят точно така – повечето пасища са необлагородени“, обясняват от фирмата.
 
Изградените четири обора във фермата за майки с телета е първият вече изпълнен етап от голямото инвестиционно намерение, което се реализира с партньорството на фирма „Агритоп“ и представлява изграждане на цялостен животновъден комплекс. 
 
В края на 2018 завърши и реализацията на втория етап – изграждане на първия по рода си дървен обор за угояване на мъжки телета.
 
 
Технологията по проекта е изцяло немска, разработена от „Агритоп“ съвместно със своите немски консултанти. Оборът е с покрив от изцяло дървена конструкция. Такива са над 90% от фермите за  отглеждане на месодайни говеда в цяла Западна Европа.
 
Оказва се и много подходяща за България. Висококачествената дървесина, която се използва е правилно обработено - импрегнирано със специални (нетоксични за животните) грундове и химикали. Предимствата се изразяват в естествената среда, която създава дървото и намалената до минимум поддръжка на фермите, практически не може да корозира или гние, само може да се почиства през годините. Дървото има предимство пред какъвто и да е метал, дори и поцинкован. Дървесината има 3 до 5 пъти по-дълъг живот в силната на амоняк и киселини среда. Дори само столиците да са от дървесина, също е важно, тъй като над 85% от амонякът в сградите преминава (или застоява) под покрива.
 
В обора фирма „Агритоп“ внедряват и уникалната за нашето животновъдство автоматизирана система за разпръскване на слама в легловите зони на животните. Чрез тази система сламата се раздробява надеждно на ситно, балите се обработват автоматично, животните са по-здрави и по-ефективни. Системата гарантира автоматично разпределение на слама в целия обор, облекчава работния процес и дава  значителни икономии на работна ръка, а разходите за слама могат да бъдат намалени до 66%.
 
ПАРТНЬОРСТВОТО
„В лицето на „Агритоп“ открихме истински партньори. От тях, освен че закупуваме оборудване и машини, ние получаваме едно цялостно решение! Процесът на работа ни е съвместен – между нас, „Агритоп“ и немските консултанти. С проучване и търсене ние заедно достигаме до работещото решение, което да е приложимo и функционално за нас и условията, в които работим. Защото няма точна формула за най-добрия начин за отглеждане и оборудване на месодайните ферми. Всеки трябва да разгледа и оцени собствените си условия и средата, в която работи и да прецени спрямо тях, как да инвестира и работи“, казва Стефка Боева,прокурист на дружеството.
 
 
Модерното оборудване във фермата осигурява най-добри условия за отглеждане на животните: автоматизирани ветрозащитни щори, които предпазват от течения, ролетни врати, тилни ограничители, преградни панели, незамръзващи поилки, пасищни хранилки, покрити хранителни пътеки с епоксидна смола, станок с електронна мерителна система за манипулация на животните и т.н. Всички тези внедрени работещи решения създават безпроблемно оборно отглеждане на месодайните говеда за типичните климатични условия на района, характеризиращ се с много ниски температури и силен вятър през зимните месеци. 
 
Изхранването и отглеждането на животните е с гарантирано качество, което оптимизира максимално количеството и качеството на продукцията. По-голямата част от фуражите се произвеждат в стопанството. Отличните условия на отглеждане на тези елитни породи – паша през летните месеци в чистите райони на река Дунав, оборното отглеждане през зимата с функционално, качествено оборудване, подобряването на генетичната им стойност и добрият  мениджмънт на фермата, довеждат до висококачествен краен продукт. 
 
През последните години у нас се усеща тенденция на засилване на интереса към качествените храни, засилва се и търсенето на прясно телешко месо, както и на ХоРеКа сектора, всичко това води и до стимул и стремеж за развитие на месодайното говедовъдство в България. 
 
Поставено е началото, браншът е стимулиран от засилващото се потребление, но за да се разгърне пълният му потенциал са необходими съществени усилия. „Формулата на успеха в сектора е браншовото обединение и работещи структури на обединението“, допълва Стефка Боева. 
 
ПРОДУКЦИЯТА
Ясните планове за бъдещето и силния бизнес усет отвеждат управленския екип на фермата  към един сравнително нов подход за реализиране на продукцията – мобилни магазини за продажба на прясно телешко месо директно от фермата. Продукцията се реализира с регистрираната търговска марка „Мерата“. 
 
 
„Поради липса прозрачни условия за работа, като организатори и участници на пазара и с цел да оптимизираме разходите за търговска площ, ние регистрирахме мобилен магазин за директни продажби на прясно телешко месо от фермата. Мобилността му ни дава предимството да бъдем на различни пазари и най-вече да продаваме в категорията прясно телешко месо. Интересът към магазина е голям, вече имаме изградена редовна клиентела“. 
 
Добрите практики приложени във фермата и амбициозните бъдещи планове на собствениците на месодайната ферма са доказателство, че в България има съвременен животновъден бизнес.
 
Следете и на agritop.fermer.bg