До 1 милион лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат бенефициентите по Мярка 5.4 от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните Свилен Костов във връзка със започналия прием на заявления по Мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, предаде БНР. 

 

„Конкретно за Мярка 5.4, която стартира днес, минималният размер за един проект е 20 хил. лв., а максималният размер на помощта е до 1 милион лв., което при 50% означава 2 милиона лв. стойност на проекта, като естествено трябва да се има предвид, че тук лимитите са малко по-високи в сравнение с останалите мерки“, каза Свилен Костов. "Преработвателните предприятия изискват сериозни мощности, допустимо е и изграждането на сгради и инвестиции в машинни съоръжения, затова се предвижда малко по-висок ресурс", уточни зам.-министърът.


Свилен Костов допълни че по Мярка 5.4 могат да кандидатстват всички регистрирани или нови рибопреработвателни предприятия. Той допълни, че кандидатстването е електронно.