От днес 23 март 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за държавна помощ по Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2014 г.


Компенсациище получат малки и средни предприятия, както и физически лица, регистрирани като земеделски стопани. База за подпомагане са средните пазарни цени в зависимост от категорията и вида на животните за съответната календарна година.
Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс от 200 000 лв. или до 9 април.

 

Срокът за изплащане на средствата е до 24 април 2015 г. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!