От 15 до 26 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия, съобщиха от Фонда. Общият размер на финансовия ресурс по схемата е 100 000 лв. 
 
На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в регистъра на издадените констативни протоколи за унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства през 2015 г., изготвен от МЗХ.
 
Срокът за изплащане на помощта по одобрените заявления е до 15 март 2016 г.