Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на първия транш субсидии за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството.
[news]

Близо 6 000 земеделски стопани ще получат финансова подкрепа по схемата. Право на подпомагане имат фермери, които към последния ден за подаване на заявления отглеждат в стопанствата си минимум 70% от референтния брой животни, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 
 
Субсидии по схемата се отпускат за брой говеда, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г., и/или биволи, регистрирани в СИРЖ в животновъден обект на името на кандидата към референтната дата 28 февруари 2009 г.
 
Общата сума, която фермерите ще получат, е почти 19 млн. лева. Размерът на ставките е определен със заповед на министъра на земеделието и храните и предвижда 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи.
 
Вторият транш от субсидията ще бъде преведена на стопаните през януари.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!