170 100 лв. бяха преведени по сметките на 62 стопани по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“, съобщиха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

72 млн. лева тръгнаха към животновъдите по обвързана подкрепа

Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда.
Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г.

Размерът на подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо, допълниха от фонда. 

Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали по помощта, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.

Парите идват дни след като ДФЗ изплати още 41,671 млн. лв. на над 1 300 стопани и по последните две схеми от обвързаното подпомагане в сектор „Животновъдство“ - Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко) и Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо).