Теоритично е възможно увеличаване на националното съфинансиране по ПРСР, но реалистично то може да се случи едва през 2018 г. Това заяви при откриване на Четвъртата национална среща на земеделските производители министърът на земеделието и храните Десислава Танева, предаде репортер на Фермер.БГ.  По думите на Танева интересът на бизнеса е да се отворят инвестиционните мерки  4.1 и 4.2 тази година и да си получат земеделските производители икономическите ползи от тях. 
[news]
Хипотетично увеличаване на съфинансирането е възможно, но това би означавало две нулеви години за инвестиционните мерки по Програмата, обясни зам.-министър Васил Грудев.  
 
Министърът обяви по време на срещата на АЗПБ, че тази година двете мерки 4.1 и 4.2 ще бъдат отворени с почти пълния им остатъчен бюджет в размер на общо малко над 500 000 000 евро. 
 
По 4.1 Инвестиции в стопанствата ще бъдат допустими инвестициите в хидромелиорациите за частните бенефициенти. Докладът в сектора е представен в ЕК и в момента тече комуникация за включването на тези инвестиции в приема за 2016 г. Ще има и комитет по наблюдение за промените в условията за подпомагане по мярка 4,1, които предлага МЗХ, а именно – намаляване на тавана и на общия интензитет на един проект. 
 
По мярка 4.2 предстои пълен анализ на приема от 2015 г., анализ на отделните критерии и промени по тях, преди да отвори приема през 2016 г. 
 
 
Успехът на държавата в сектора зависи от диалог като този по време на срещата на АЗПБ, посочи Танева. Важно е и обединението на земеделската общност, което е гаранция за намирането на решенията, които са най-добри за сектора и неговия растеж.

София БЕЛЧЕВА