Мария Колева е завършила Техническия университет във Варна, специалност „Агрономство“. Вече втора година работи като агроном в Агрополихим АД.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Имайки предвид все по-големите инвестиции, които земеделците правят в иновативна техника и системи за напояване, всички инвестиции, свързани с храненето на растенията, смятам, че те са една добра предпоставка за положителна прогноза за развитието на сектора в бъдеще.
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в този сектор?
- Комуникацията с много хора, честите пътувания и необходимостта да бъдеш полезен за самия себе си, мисля, че са достатъчна предпоставка за избора.
 
- Какво Ви амбицира?
- Амбицира ме точно това желание да бъдеш полезен на хората и да виждаш резултатите от това, което правиш.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Максимално се стремим да обърнем внимание на повече хора, независимо дали са по-малки земеделци или такива, които отглеждат по-големи площи. Много от притесненията на земеделците в комуникацията с нас, като голяма фирма, са именно в това, че имат малки площи. Те си мислят, че ние сме хора, които не биха обърнали внимание на малките фермери. Не е така. Ние се стремим да им обърнем максимално внимание и да бъдем полезни на колкото е възможно повече земеделци.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Научих се на първо място да бъда по-комуникативна като човек, тъй като изключително големи притеснения имах в това. И на второ място: да проявяваш повече разбиране към хората.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Успешният агробизнес в България, според мен, е съвкупност от много фактори. Земеделците да бъдат по-отворени към иновациите, да се вслушват все повече в съветите на хората, които се занимават с това в сектора и на следващо място от наша страна, като млади хора, да бъдем с все по-голямо желание да работим, да сме полезни.