БАБХ офицално излезе днес със становище по въпроса за безопасността на суровото овче мляко, във връзка със заболяването Син език. „Суровото овче мляко не може да бъде източник на заболяването, както и на неговото разпространение.

 

[news]

 

Суровото овче мляко, добито в региони с констатирано заболяване, както и в такива, в които се предприемат мерки с цел предотвратяване на разпространението му, в случай че се прилагат ветеринарномедицински продукти с определени карентни срокове, не се допуска в хранителната верига до изтичането на тези срокове“, се посочва в становището.

 

Фермер.БГ вече потърси коментар по темата от фермери и млекопреработватели, които споделиха, че единствената възможност качеството на суровото мляко да е влошено (освен края на млеконадоя при овцете) е остатъчни елементи от препаратите, с които се третират животните срещу болестта.

 

От БАБХ заявиха, че използването на ветеринарномедицински продукти при третирането на животните, както и наличието на остатъци от тях в храните, се контролира от Агенцията.

 

„Във връзка с констатираните огнища на заболяването на територията на страната, Българската агенция по безопасност на храните е предприела необходимите мерки, съгласно изискванията на действащото европейско и национално законодателство, с цел предотвратяване разпространението на заболяването“, заявяват още от БАБХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!