Холистичен подход с множество участници към проектирането на нови сортове домати и практики за управление за подобряване на добива и качеството в условията на изменение на климата е темата, по която работи проектът TomGEM. 

Агроиновации: Решения за управление на вредителите

Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020”, ви представяме в брой 266 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Световният демографски растеж и глобалното изменение на климата са големи предизвикателства за човешкото общество. От тук идва и необходимостта от разработване на нови стратегии за поддържане на високи добиви от култури в безпрецедентни условия на околната среда. 

Целта на проекта TomGEM е да проектира нови стратегии, насочени към поддържане на високи добиви от плодове и зеленчуци при сурови температурни условия, като се използва домат като референтна култура. 

Тъй като добивът е сложна характеристика, зависеща от успешното завършване на различни етапи от развитието на репродуктивните органи, включително диференциация и ефективно оплождане, TomGEM използва трансдисциплинарни подходи за изследване на въздействието на високата температура върху тези процеси на развитие. 

Ядрото на проекта се занимава с добив и фенотипиране на широка гама от генетични ресурси за идентифициране на сортове/генотипове, показващи стабилност на добива, и за разкриване на гени, контролиращи започването на цъфтеж, плодовитостта на цветен прашец и набор от плодове. 

Освен това, тъй като може да има висок добив и високи температури в ущърб на качествените характеристики, TomGEM ще се справи и с проблема с качеството на плодовете. Целта е да се осигурят нови цели и стратегии за насърчаване на отглеждането на нови сортове домати с подобрен добив. 

Основната сила на TomGEM е в използването на уникални и неизследвани генетични ресурси, достъпни за членовете на консорциума. Той събира експертни академични изследователи и частни участници, поели ангажимент да прилагат подход с множество участници, базиран на иновации, водени от търсенето. 

Производителите и селекционерите на домати са силно ангажирани от проектирането до изпълнението на проекта и до разпространението на резултатите. 

TomGEM ще преведе научните прозрения в практически стратегии за по-добро управление на взаимодействията между генотипа, околната среда и управлението, за да предложи холистични решения на предизвикателството за повишаване на качеството на храната и производителността.

Брой 266 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!”.