37% от говедата в България са под селекционен контрол. Докато в Румъния, процентите са доста по-малко, 12 на сто. Реалистична картина ли е това на фона на приетото съотношение в цял свят от 10% елитни животни, в сравнение с общата популация?
 
 
Общи данни
У нас общият брой на говедата е 300 000, като от тях 110 000 са под селекционен контрол, или 37 на сто. Докато в северната ни съседка общият брой на говедата е 2 095 000, от които 245 223 са под селекция.
 
Субсидиите
На 16 ноември румънското правителство излезе със заповед, регламентираща началото на изплащането на сумите на фермерите, участващи в схемите за обвързана подкрепа, пише Говедовъд.ЕЮ. Сумите, които ще бъдат изплатени на животновъдите са 442 евро за млечни крави; 520 евро за месодайни крави и 188 евро за биволици. Авансовото плащане ще получат само земеделски производители, които до момента не са получили субсидия за растениевъдство. 
 
В България обвързаното подпомагане за млечните крави под селекционен контрол, по индикативни данни, изготвени от МЗХГ на 16 август, е с годишен бюджет от 3 250 000 лв., а за млечните крави под селекция са предвидени 36 807 600 лв.
 
Законодателството
Ако следваме общото правило и го приложим у нас, то говедата под селекционен контрол трябва да бъдат не 110 000, а 36 000, което моментално вдига и ставката на над 320 евро за едно животно.