Общо 311 са регистрираните първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко на територията на цялата страна. Това стана ясно от актуалния към 6 март 2018 г. регистър, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Регистърът съдържа контакти на всички одобрени фирми в 28-те области на страната. 
 
Броят на първите изкупвачи непрекъснато нараства. За съпоставка, към края на месец март 2017 г., регистрираните фирми бяха 264 на брой, покриващи цялата страна, през юли 2017 г., цифрата скочи до 281, през октомври, регистрираните фирми вече наброяваха 297 на брой, а през декември 2017 г. те вече бяха 302.
 
За да се регистрирате като първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко, трябва да попълните образец на заявление. Документите се подават в МЗХГ, дирекция „Животновъдство“.