По 1 лев на декар ще плащат стопаните за общо ползване на пасища и мери на територията на Община Балчик за тази стопанска година. За общо ползване се предоставят пасищата и мерите на селата Соколово, Дропла, Кремена и Храброво. Те могат да се използват от стопани, които отглеждат пасищни животни, заявили са желание за общо ползване и са включени в заверени списъци, съобщава радио Варна.