Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2022 г.