Възприемащият се до преди десетина години като рисков ход преход от конвенционално земеделие към щадящата почвата и намаляваща разходите стриптил технология, днес представлява доста по-различна реалност, която ще представим в следващите редове. Нека първо да отправим поглед към същността на тази иновативна технология.

Стриптил е технология, която се опира на концепцията за минимална обработка, предоставяйки решение за борба с почвената ерозия, както и възможност за насочено торовнасяне, което е огромен плюс по отношение ефективността на храненето. Обработвайки само част от почвения слой, в който се полагат семената, стриптил технологията съчетава предимствата от една страна на щадящата почвата но-тил технология и от друга, на конвенционалната технология, която осигурява най-оптималните условия за засяване и поникване на семената през пролетта.  

Стриптил технологията предоставя не само оптимизиране на разходите, но тя помага и за подобряване на почвения състав и по-конкретно нейното органично съдържание. Причината е в това, че при тази технология се обработва около 30% от площта на полето, което способства задържането на въглерод в почвата.

Но нека да проверим как стоят нещата на практика. Благодарение на резултатите от направено запитване сред земеделски стопани разбираме, че днес стриптил технологията е не само по-достъпна, но и все по-предпочитана от българските фермери. Някои от тях вече са натрупали солиден опит с този тип технология и с гордост споделят, че я прилагат в 100% от своите площи с пролетници. 

Други, на които предстои да предприемат стъпки към такава инвестиция, могат да се доверят на експертите на фирма Стойчеви ООД, които вече десет години прилагат стриптил в България и притежават необходимия опит и знания за улесняване на прехода към иновативната технология.

Но нека да дадем думата на няколко български фермери. Резултатите по техните полета говорят достатъчно красноречиво за доброто представяне на стриптил технологията у нас. За това допринася и задължителното присъствие на иновативния стриптил култиватор в техния машинен парк.

Кирил Жендов, Добрич

 

„Започнах да използвам стриптил технологията още преди 7-8 години. Тя не се прилага на всяка цена, а в определено време, когато бързо и точно, с най-малко разходи и най-малко износване на машините да се постигне добър резултат. Стриптил култиваторът, който използвам, e изключително подходящ за пролетниците. Вече шеста година съм изоставил напълно конвенционалното производство. Стриптил и нотил в комбинация с три- или четиригодишен сеитбооборот се превръщат в цялостна технология, която се прави по определен начин и за която има подходящо време.“

Светослав Русалов, Пловдив

 

„Преди две години закупих стриптил култиватор от фирма Стойчеви и още на първата година го използвах в моите полета. Поръчах моя стриптил култиватор на 50 см междуредие и когато семената се разпределят в посева, те са на по-голямо разстояние едно от друго при запазване на посевната норма. По този начин осигурявам по-голяма хранителна площ за всяко растение. Обикновено използвам стриптил култиватора есенно време, като заедно с обработката внасям и тор под семенното легло на около 12-15 см. С тази технология торта е поставена на точното място – под корена на растението, като при тази обработка се използват по-малки торови норми. Видях резултата още на първата година, при прибиране на реколтата.“

Божидар Митов, Търговище

 

„Прилагам стриптил култиватора от 4 години, като имам вече 4. С тях подготвям почвата за пролетниците, основно царевицата. Значително по-малко е количеството гориво, което използвам – около литър. Добивът не е по-малък, дори при сушави години е по-добър.“

Георги Георгиев, Харманли

 

„На първо място, ефектът от прилагане на стриптил технологията е драстично намаляване на финансовите разходи за отглеждане на пролетни култури. На второ място, ефектът е много благоприятен върху структурата на почвата. Тъй като ние обработваме земя в полите на Родопите, при нас основният проблем е липсата на влага и ниското хумусно съдържание. Със стриптил технологията регулираме оптимално влагата и получаваме повече хумус, като не обработваме цялата площ. Аз лично имам два култиватора, които използвам вече четвърта година.“

Евгени Ананиев, Радомир

 

„Използвам стриптил култиватора вече трета година. Насочих се към стриптил технологията заради икономия на средства, по-бързи обработки поради липсата на работна ръка и смяна на мисленето след много години работа по конвенционалната технология. Моят култиватор е 12-редов.“ 

Димитър Милев, Стара Загора

 

„Нашият култиватор е 6-редов, като допълнително закупихме бункер за торовнасяне, което е по-разумното решение. Получаваме същата продукция, но с малко по-ниски разходи и по-малко количество тор, защото не торим площно, а само тези 20 см, които обработваме. Разходът на гориво за дълбока оран е 3,50 л/дка в зависимост от това, колко е сухо, а при стриптил технологията е между 1,5 и 2 л/дка.“

Атанас Вълков, Пловдив

 

„Прилагам технологията от три години. Добивът спрямо конвенционалното производство е един и същ, но пък разходите са много надолу – там е ефектът. Относно почвата на втората година се забелязват повече червеи и полето сякаш стои по-меко. Mиналата година обработих 500 дка слънчоглед и на слаби почви даде много добър резултат, при положение, че годината беше суха. Тази технология има бъдеще и като се имат предвид разходите при конвенционалното производство, изменението на климата и амортизацията на машините, лично аз ще продължа да я практикувам.“

 

Научете повече за стриптил технологията, като се свържете с представител на Стойчеви ООД на тел.: 0887 244 288