Националната стачка, която животновъди обявиха, че ще се състои на 24 март, изглежда ще претърпи провал. След като преди ден Съветът по животновъдство в Ловеч взе решение, че няма да се включи в стачните действие, в сряда това решение взеха и животновъди от Стара Загора, където се проведе заседание на областния консултативен съвет по животновъдство.
[news]
 
От Областната дирекция Земделие Стара Загора съобщиха, че след представената информация от експертите от МЗХ за направените съвместни проверки с Министерството на финансите в млекопреработвателните предприятия, е взето решение да се продължи диалога между браншовите организации и МЗХ до постигане на сближаване на позициите. Оценяват се направените усилия за решаване на проблемите, свързани с изкупуването на суровото мляко и се отчете необходимостта от технологично време за анализ на ситуацията. Към настоящия момент не се предвиждат стачни действия.
 
По време на заседанието е предложено от асоциациите в област Стара Загора да определят по трима представители, които да вземат участие на инициираната работна среща с ръководството на МЗХ на 22 март във Велико Търново.
 
По време на заседанието в Стара Загора е присъствал екип от експерти от МЗХ, водени от д-р Златка Възелова - Директор на дирекция Животновъдство, г-жа Силвия Василева - нач. отдел животновъдство и генетични ресурси, г-жа Полина Марина - държавен експерт, д-р Александър Николов - ст. експерт в отдел зоотехнически изисквания в живтновъдните ферми и Д-р Дамян Миков - Директор на ОД по БХ Стара Загора.