Във връзка с намаление изкупните цени на млякото, много от фермерите спряха да използват всякакви добавки към фуражите, намалиха в дажбите зърнените фуражи, вследствие на което се понижи както количеството на добиваното мляко, така и самото му качеството. Това се посочва в анализ на Националния съюз на говедовъдите в България, изготвен от изпълнителния директор на Съюза Михаил Михайлов. В допълнение може да се добавят и климатичните условия- големи амплитуди на температурите в рамките на няколко дни. Вероятно следващите месеци намалението на добиваното мляко ще се увеличава поради горещините, изсъхналите пасища и неясната перспектива за няколко десетки хиляди стопанства. Това, според НСГБ при всички случаи ще доведе до стабилизиране на сегашните изкупни цени и дори тяхното увеличение, за което има индикация през последните дни.

 

В анализа си от Съюза на говедовъдите посочват, че в Европа цената на млякото за юни е 30,48 цента за всички страни членки и 31,10 цента за страните в зоната. В сравнение с месец май има увеличение с 0,012 цента. В повечето страни са запазени цените от месец май, но в Румъния имам намаление с 4 цента за месец юни. В момента изкупната цена на млякото там е 21 цента, което е и предпоставка да се изнася на по-високи цени. Най-високи са изкупните цени в Кипър- 55,47 цента, Гърция- 41,70 цента, Италия- 34,70 цента, Франция- 31,20 цента, Германия- 29,83 цента, Холандия- 30,53 цента, Англия-32,19 цента и др. На другия полюс са Румъния- 21,00 цента, Полша-27,31 цента, Литва- 21 цента, Латвия-21,87 цента, Естония- 25 цента, Чехия- 26,60 цента. За България цифрите са следните: за месец юни цената е била- 25,60 цента, което е с един цент по-малко в сравнение с месец май, но разликата с 2014 г. за месец май вече е 9,29 цента.

 

Всички цитирани цени на млеката са при база за мляко с 4% мазнини и 3,4% белтък. В някои провинции на Германия цените на млякото през месец юни са се сринали до 24,5 цента . В сравнение с 2014 г. този срив на цената е с 12,4 цента- около 1/3. Ситуацията в Гърция е следната- за първите четири месеца на годината са произведени 201 558 тона мляко /което е за съжаление с 40 000 тона повече от произведеното в България за същия период/. Средната изкупна цена в сравнение с миналата година е по-ниска с 0,03 цента. Вероятно загубите за ЕС през 2015 г. от сектор мляко ще бъдат в рамките на 15 млрд.евро. Очаква се и по-нататъшна ескалация на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти, като все още се изчаква да се види отношението на Европейската комисия. Една от основните причини за настоящата пазар е ръст от средата на 2013 г. в производството на мляко в ЕС, което кулминира в произведеното на повече от 6 милиона тона мляко през 2014 г.Също така през 2015 г. се очертава по-нататъшно увеличение на доставките на млякото в ЕС. В момента това е 2% увеличение на производството в сравнение с 2014 г.През първото тримесечие на 2015 г. рязко намаление на млечните доставки се наблюдава в Кипър, Ирландия, Естония, Белгия, Австрия, Холандия, Латвия, Италия, Германия и Дания.

 

Еврокомисията отбелязва, че в държави като Франция, където производството на мляко е било по-ниско от определената квота, намалението на производството е довело до коригиране на цените на млечния пазар. Доста голямо е намалението и на млекопроизводството във Великобритания.

 

Въпреки ниските изкупни цени на суровината държави като Унгария, Чехия, Словакия и Португалия са увеличили производството. Дори руското ембарго не е попречило на Литва и Естония да увеличат производствените си обеми.


Въпреки възможните негативни ценови корекции на млечния пазар тези страни през 2015 г. ще увеличат млекопроизводството .

 

"Вярно е, че състоянието на критичния пазар на млечни продукти не може да бъде решен с инструментите на изминалата селскостопанска политика.Тези инструменти, състоящи се от износни офанзиви, държавна интервенция и частно складиране, вече доведоха до големи загуби за фермерите през 2009 г. и 2012 г. Ето защо, ние очакваме, че нашата концепция за управление на кризи се осъществява, която ние разработихме като модулна приложимо и за съответната пазарната ситуация съчетава цялостния пакет от антикризисни мерки.Тя включва вече съществуващите кризисни инструменти, но тя се простира до нови мерки "- становище на немските говедовъди.

 

„Има затруднения и предизвикателства на млечния сектор в България. Ще обмислим допълнителни начини за разширяване на мерките за плодове, зеленчуци и защита на млечния сектор. Има нова ПРСР с възможности за доброволни обвързани помощи, там се предоставят 123 евро на крава. Това са мерки, с които се надяваме да ви подпомогнем за намиране на нови пазари, заради загубените вследствие от ембаргото. Това заяви по време на визитата си в София европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.

 

Кратко и ясно, без никаква конкретика, каквато може би очакваха българските фермери /производители на мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци/. Не става и дума за допускане на експортни субсидии на родните млечни продукти, защото това би изкривило конюнктурата на пазара.

 

До 30 юни 2015г. млекопреработвателните предприятия в страната са изкупили от фермите 204 320 тона краве мляко. Всъщност това е т.н законно мляко и тези цифри приемаме за верни говорейки за мляко.

 

Полученото мляко през 2015 г. е с 4350 тона по-малко за същия период на миналата година. По месеци имаме увеличение с 300 тона за януари, намаление за февруари от 3750 тона, март - минус 2443 тона, април- минус 1279 тона и за май плюс от 2820 тона.

 

Производството на млечни продукти в сравнение с миналата година е както следва: масло плюс 80 тона, мляко плюс 819 тона, сметана минус 115 тони, сирене минус 38 тона и кисело мляко минус 683 тона. От изнесените цифри може да се направят изводите, че определено ще имаме намаление на добитото мляко с над 15 000 тона. Може би единственото успокоение остава, че българският народ консумира по 90 грама прясно мляко всеки ден, докато северните ни съседи по 35 грама.

                  

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!