Мукадес Шакир е земеделски производител, собственик на „ЕМХ“ ЕООД. Тя обработва около 3000 дка земя в Шуменско. 600 дка от тях са нейни, а другите са под аренда.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Гледам с оптимизъм дори и след 10 години, защото без земеделие няма бъдеще, макар и да има много трудности, които трябва да бъдат преодолени.
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в този сектор? 
- Дойде съвсем естествено. Баща ми е арендатор и аз следвам неговия път с желание.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Най-ценните уроци, които научих са да имам търпение, да знам, че има риск, но и да съм упорита. Трябва да се работи с много труд, да се прилагат иновациите, за да бъде земеделието успешно.
 
- Кое Ви амбицира?
- Амбицира ме фактът, че накрая виждам и получавам плода на труда и знанията си.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Макар и да нямам голям избор, гледам да са професионалисти и да работят с амбиция и желание.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Според мен успешен агробизнес в България може да се прави, но е нужен много труд и желание.