Д-р Лозана Василева е запестник-министър на земеделието, храните и горите. Тя има дълъг професионален опит в системата на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ –Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Защитава докторска степен по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и специализира биоземеделие в Университета Южна Бохемия в Чехия. Д-р Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието”.
 
В периода 2003 г. - 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в град Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в град. Пазарджик. С решение на Управителния съвет на ДФЗ от 29 август 2014 г. д-р Лозана Василева е назначена за изпълнителен директор на ДФЗ, а от ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е зам.-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция. Владее английски и френски език.
 
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Вярвам, че земеделският отрасъл ще става все по-успешен и по-технологичен. Искрено се надявам след десет години земеделието на България да бъде конкурентоспособно и да върви напред на базата на много и разнообразни технологични нововъведения и успешно внедрени най-съвременни иновативни идеи. Това би разгърнало потенциала на България да се утвърди като традиционно силна земеделска страна в региона и в цяла Европа.
 
Надявам се такъв технологичен подход да утвърди връзката между науката и практиката и той да се прилага в пряката ежедневна работа на реалните земеделски стопанства. Това би дало гаранции за още по-успешно вписване на българските земеделски продукти на взискателните и претенциозни европейски пазари по отношение на качество, безопасност и маркетингови подходи и практики.
 
Такова присъствие би било ярък стимул за развитие на българското земеделие, което вече има свой авторитет и самочувствие в европейски контекст. Така нашите фермери ще могат да бъдат по-стабилни и конкурентни с едно адекватно подпомагане, за което държавата ще продължава да работи.
 
- Защо избрахте Вашето кариерно развитие да е в селското стопанство?
- Аз съм родена в Пазарджик – център на район, в който са силно развити зеленчукопроизводството и овощарството. Отрасла съм с традициите и вълненията на хората в своя край, които са свързани със земята и с плодовете, които тя дава на стопаните си.
 
Затова за мен бе напълно естествено да избера да уча аграрна икономика, след което и да продължа научните си занимания и да се развивам в тази сфера. След завършването на висшето си образование защитих докторска дисертация в областта на биологичното земеделие. Самата тема, която избрах - за оценка на ефективността на биологичното земеделие в България, беше предизвикателство за мен тогава в условията на току-що стартиращо биологично земеделие, донесе ми огромно професионално удовлетворение и очерта ясно посоките за бъдещото ми развитие.
 
Веднага след това продължих да работя за българското земеделие като експерт в Областна дирекция „Земеделие“. Работата ми там ме увлече като възможност да бъде предоставяна експертна помощ на фермерите. Продължих дейността си на различни експертни и ръководни длъжности и по този начин получих шанс да прилагам в практиката наученото в университета, както и да обогатя своите знания и опит. 
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Най-важното, което съм усвоила и прилагам и до този момент са търпение, упоритост и дисциплина. Човек трябва да е целенасочен и да има ясна посока. Резултатите се получават, когато си обичаш работата и влагаш повече усилия и ентусиазъм.
 
- Кое в работата Ви е най-голямото предизвикателство? 
- За мен е предизвикателство да управлявам мащабен екип от хора и да управлявам две оперативни програми, обхващащи едни от най-големите сектори, регулирани от европейските политики - развитието на селските райони и морското дело и рибарство.
 
Това е висока чест и отговорност и безспорно е сериозно изпитание на мениджърските ми качества, воля за успех и постигане на резултати при това сблъсквайки се с огромните очаквания на хората и невъзможността да се удовлетворят всички от тях. 
 
- Кое Ви амбицира?
- Именно търсенето на баланс при преодоляване на многото предизвикателства и очаквания в работата поддържа мотивацията и волята за успех.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- За мен е важно хората, с които работя, да са професионалисти в съответната област, за да имат достатъчно знания, опит и умения за длъжността, която изпълняват. Важно е и да са мотивирани и амбицирани и да са ориентирани към постигане на общите ни цели.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Няма обща рецепта. Моята лична рецепта е, че трябва да имаш достатъчно знания в областта, в която си избрал да се развиваш. Необходим е и много труд, постоянство и да си отворен към новото и към иновациите. Трябва да си ориентиран към резултати, но при съответстващо управление на риска. Земеделието е сектор, подложен на различни рискове – епизоотични, климатични, пазарни и други. За да си успешен – трябва навреме и адекватно да помислиш за рисковете и да имаш успешен мениджмънт.
 
Същото важи като принцип и когато си на управленска позиция в агросектора, защото и тогава рисковете са много. Те са свързани и с екипа, който си подбрал, както и с качества като постоянство и позитивизъм.
 
Това, всъщност е и качеството, което ме определя най-добре – позитивизъм. За успех са необходими позитивизъм, основан на знания и упоритост в постигането на целите.