Указания за минимална помощ de minimis на стопани, отглеждащи месодайни крави под селекция