Проект на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното