През последните години в България се наблюдава устойчивост на плододаващите площи. Площите за реколтиране с малини за реколта 2022 г. са 18 160 дка, а реколтираните до момента са 1900 дка. Това каза земеделският министър д-р Иван Иванов по време на VII-то Национално специализирано изложение за ягодоплодните и Фестивала на малината в Лозница.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

“Малинопроизводителите са изправени пред предизвикателства на променящи се климатични условия от една страна, а от друга - са конкуренцията и глобализацията на пазарите. В този смисъл БАМ-Я съдейства за развитието на ефективното производство на тези култури чрез подобряване на пазарната и технологична инфраструктура и стратегическа и инвестиционна политика, насочена към постигане на европейски стандарти в областта на земеделските стопани, в съответствие с най-добрите екологични практики. 

През последните години в България се наблюдава устойчивост на плододаващите площи”, обясни министърът.

По думите му произведеното количество малини досега е в размер на 500 тона. А един от продуктите с положителен нетен експортен баланс от страна от сектор “Плодовете”, са именно малините. 

“Важно е да се отбележи, че България е нетен износител единствено на малини и череши, като износът на малини възлиза на 3620 тона за 2021 г.”, добави Иван Иванов.

По думите му количеството на преработените малини съставлява 2,9% от всички преработени плодове и възлиза на 2840 тона. Броят на преработвателните предприятия в страната е 38.

Председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) и организатор на събитието Божидар Петков направи едно уточнение.

“Добивите са устойчиви във времето, но за съжаление площите от най-добрите ни времена от 21 000 дка, са спаднали на 18 000 дка в момента . И това се случи през 2020 г. когато имахме изключителни затруднения с напояването. Много от насажденията изсъхнаха и бяха разорани. Единствено с големите усилия в технологично подпомагане на асоциацията бяха повишени леко добивите и запазени резултатите като добив”, категоричен е Петков.

По думите на земеделския министър в оставка през новия програмен период земеделското министерство полага всички усилия, за да улесни малинопроизводителите при кандидатстване по отделните мерки и програми.

Вторият ден от изложението продължи с посещение на опитни полета, където се изпитват нови сортове и органични торове с цел анализиране на добивите след намаляване на минералните торове с 50%. 

“Искаме да сме теоретично и практически подготвени за новите параметри и изисквания на Зелената сделка”, категоричен е Божидар Петков.

В събота, 23 юли, беше представена и демонстрация на локална система за зашита от градушки. Тя работи по нов и иновативен принцип с помощта на резонантни звукови вълни, които са безопасни за работа при нисколетящи самолети или в посока на населени места.

“Оръдието е изградено по програмата за държавни помощи за първична преработка, която се оказа най-бързата и полезна програма за средните пазарно-ориентирани стопанства за свежия пазар”, заключи Божидар Петков.