Новини за осп

Общата селскостопанска политика (ОСП) е създадена през 1962 г. и оттогава насетне е неизменна част от общия план на развитие на Европейската Общност. Тя се ръководи от три основополагащи принципа: свободна търговия на територията на Общността, преференции за европейското производство и обща финансова отговорност. Целта на ОСП е да създаде условия за нормален живот на фермерите, да осигури на европейските граждани достатъчно и качествена храна и да опазва и да развива европейското наследство в селските райони. За изпълнение на амбициозните си задачи ЕС се осланя на Първи стълб (директни плащания и пазарна подкрепа на фермерите) и Втори стълб (развитие на селските райони) на ОСП. Вижте всички материали в Агри.БГ на тема ОСП:
Следваща >>