Актуално за мярка 10

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица имат право да кандидатстват по мярка 10„Агроекология и климат”. Те трябва да ползват земеделска площ с минимални размери 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха. Задължително е преминаването на агроекологично обучение. Актуална информация за мярка 10 четете в Агри.бг: