Доц. д-р Божидар Иванов

Доц. д-р Божидар Иванов

Изпълнителен директор на Институт по аграрна икономика с над 10-годишен опит в земеделския сектор

Доц. д-р Божидар Иванов е изпълнителен директор на Институт по аграрна икономика (ИАИ). Владее английски, руски и японски език. Член е на Съюз на аграрикономистите в България, Международна асоциация на аграрикономистите (IAAE), Асоциация по аграрна и приложна икономика (AAEA), Съюз на аграрикономистите в Япония (AESJ) и Европейска асоциация на аграните икономисти (EAAE).

През 2015 г. е бил експерт „Експертно съдействие на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 в Министерство на земеделието, чрез участие в подготовката на 14-тото изменение на ПРСР 2007-2013 в частта на мярка 214 от ПРСР 2007-2013 и участие в подготовката на 1-то изменение на ПРСР 2014-2020 в частта на мярка 10 от ПРСР 2014-2020.

А през 2016 г. е назначен за експерт „Експертно съдействие на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 в Министерство на земеделието, чрез разширяване обхвата на мярка 14 „Хуманно отношение към животните” на ПРСР 2014-2020, извършване на изчисления на компенсаторните плащания за едри преживни животни по мярката и изготвяне на методика, която да бъде защитена пред службите на ЕК, както и участие в преговорите с ЕК.

 

 

Доц. д-р Божидар Иванов - Agri.bg
Личности

23.08.2022

Доц. д-р Божидар Иванов

Изпълнителен директор на Институт по аграрна икономика с над 10-годишен опит в земеделския сектор

Лице в лице със SWOT анализа за земеделие - Agri.bg
Земеделие

21.09.2019

Лице в лице със SWOT анализа за земеделие

Какво още трябва да се промени и куца ли нещо в частта, посветена на иновациите в селското стопанство?

Чакаме ново кърпене на SWOT анализа за земеделие - Agri.bg
Политика

18.09.2019

Чакаме ново кърпене на SWOT анализа за земеделие

Приключиха първите дискусии с бранша