НЗР

Консултантски фирми в агро-сектора

НЗР предлага легитимни земеделски курсове. Курсовете са подходящи за бенефициенти за които има изисквания за преминати такива курсове по съответните мярки и програми.

Земеделски курсове:

Курсът по пчеларство е подходящ за бенефициенти търсещи допълнителни точки за участие по мерките от „Националната програма по пчеларство“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Курс по "Обща Агроекология"  подходящ за бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 

Курс по "Билогично земеделие" - Обучение на тема „Биологиччно земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

 

Задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на мярка 6.1 до второ плащане. Обучението е задължително за заложилите на „млад земеделски стопанин и трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по мярка 4.1, които имат изкаран такъв курс получават 5 точки, преди предаването на проект.

 

Агротрон - М

Търговище
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Био Ферма

Габрово
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Овощен разсадник Кабуров, с. Ветрен дол

Пазарджик
Овощарство и търговия, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОМАШИНА Пазарджик

Пазарджик
Селскостопанска техника, Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Семена и разсади, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА