НЗР

Консултантски фирми в агро-сектора

НЗР предлага легитимни земеделски курсове. Курсовете са подходящи за бенефициенти за които има изисквания за преминати такива курсове по съответните мярки и програми.

Земеделски курсове:

Курсът по пчеларство е подходящ за бенефициенти търсещи допълнителни точки за участие по мерките от „Националната програма по пчеларство“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Курс по "Обща Агроекология"  подходящ за бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 

Курс по "Билогично земеделие" - Обучение на тема „Биологиччно земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

 

Задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на мярка 6.1 до второ плащане. Обучението е задължително за заложилите на „млад земеделски стопанин и трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по мярка 4.1, които имат изкаран такъв курс получават 5 точки, преди предаването на проект.

 

ЕТ Боде

Търговище
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Керчев и синове ООД

Плевен
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Хербасорс ООД

Сливен
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА