НЗР

Консултантски фирми в агро-сектора

НЗР предлага легитимни земеделски курсове. Курсовете са подходящи за бенефициенти за които има изисквания за преминати такива курсове по съответните мярки и програми.

Земеделски курсове:

Курсът по пчеларство е подходящ за бенефициенти търсещи допълнителни точки за участие по мерките от „Националната програма по пчеларство“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Курс по "Обща Агроекология"  подходящ за бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 

Курс по "Билогично земеделие" - Обучение на тема „Биологиччно земеделие“, на вниманието на всички бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Курсът е задължителен и трябва да се премине през първите 24 месеца от старта по избраната от вас мярка.

 

Задължителен 150 часов курс за всички, които са заложили на мярка 6.1 до второ плащане. Обучението е задължително за заложилите на „млад земеделски стопанин и трябва да се изкара до 1 декември на календарната година. Бенефициенти по мярка 4.1, които имат изкаран такъв курс получават 5 точки, преди предаването на проект.

 

Лоял Консулт Пловдив

Пловдив
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Асоциация БГ Храна

София област
Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Гуми за трактори

Бургас
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Златекс ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА