Тази пролет е една от най-влажните в Южна България, особено в района на Пловдив. За доброто състояние на пшеницата и ечемика обаче допринасят не само достатъчното валежи, но и правилната грижа на стопаните.

Не изпускайте момента за торене на есенниците

На своите полета в пловдивското село Правище фирма Рема Трейд си сътрудничи с агрономите на Агрополихим, за да открият заедно разликата в методите на приложение на високоефективните комбинирани торове NP и NPK. 

Нашият домакин Емил Пелтеков обяснява в детайли опита, направен съвместно с Агрополихим – водещия производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

„Това, което направихме тук е по три повторения в ечемик и пшеница – с две повторения по 12 кг NPK 15:40:10 на Агрополихим и едно повторение с NP 6:21 течно. Разликата в приложението беше, че първото повторение с гранулирания тор го приложихме със сеялка, но предсеитбено. Положихме го на около 15 см дълбочина в почвата. След което беше посята пшеницата. Вторият опит е с приложен торът заедно със сеитбата. Тоест торът е в сеитбеното легло, пак 12 кг. И третият опит е с течното NP, приложен с един апликатор, който го вкарваме на около 15-20 см дълбочина“, обяснява Пелтеков.

Това е основната разлика в блоковете с пшеница и ечемик. От там нататък посевите са третирани по един и същи начин, основно с продукти на Агрополихим.

„След прилагането на основния тор NPK или NP има 4 третирания до този момент с UAN+ сяра. Приложихме първото торене веднага след началото на братене. Това го правим, за да стимулираме многократно и да се ускори процесът на братене. След което имаме три приложения с UAN“, казва домакинът. 

В Южна България сушата обикновено е много голяма и е желателно количеството тор да се прилага само според валежите, които са се случили или се очакват.

„Първият път сме внесли 10 л UAN, след това – 15 л до 17 л, след това 13 л. Вторият път го правихме с карти за променливо торене според нуждата на блока“, уточнява Пелтеков. 

Засега не се наблюдават особени разлики в развитието на пшеницата и на ечемика. И двете култури са в много добро състояние, но реалните резултати ще станат ясни при самата жътва.

„Гъстотата е много добра. Имаме доста над 600 растения на кв. м. Изцяло зелени са, в момента завършва млечната зрялост и скоро отиваме към восъчна. Класът е напълнен, средно голям е, не е много голям, но това е поради факта, че имаме много голяма гъстота на посева.

Към дадения момент трите горни листа са зелени. Тук не е прилаган фунгицид, а само инсектицид и, разбира се, някои хербициди според нуждата според нуждата, която е била в момента“, разяснява зърнопроизводителят от Пловдивско.

На полетата са приложени и листните торове на Агрополихим, точно изпълнени по програма на българския производител.

„Направено е листно подхранване наесен на пшеницата и на ечемика с ФАСТ – NPK 5:15:10. Това е листна тор, която се препоръчва за зърнено-житни култури поради високото наличие на фосфор. Спомага за доброто вкореняване на растението и доброто презимуване“, коментира Георги Попчев – агроном за Южна България на Агрополихим.

Напролет е приложен Фаст+ за зърнено-житни култури

„Фаст+ е комплексен листен тор от макроелементи, азот и калий. В него има и магнезий. Това съчетание на активни вещества спомага за добрия цъфтеж на растенията и самоопрашването“, споделя експертът на фирмата производител.

Фаст+ гарантира оптимални и качествени добиви. Неговата съвместимост с препарати за растителна защита го правят предпочитан продукт за зърнопроизводителя в село Правище, който сам произвежда семената си.

„Пшеницата, която се използва в опита, е наше производство, тъй като ние сме и семепроизводители. Това е първо размножение на Екзотик. Няма приложен фунгицид на този блок, тъй като следим модели, които преценяват риска от евентуална зараза“, обяснява нашият домакин. 

Емил Пелтеков разчита на Агрополихим за отлична реколта не само от пшеница и ечемик, но и от слънчоглед. В своите полета с маслодайната култура той залага на иновативния за българския пазар NP 18:38+5S+0,3 Zn, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий.

Към момента посевите със слънчоглед се развиват отлично, а Агрополихим АД за пореден път доказва своята водеща роля да помага на земеделските производители, като им предлага оптимални решения за подхранване на селското стопанство.

Повече информация за всички продукти на Агрополихим АД може да откриете на сайта на компанията – agropolychim.bg.