Формирането на добива на пшеницата зависи в голяма степен от есенно-зимния период. Тогава става генетичното залагане на броя зърна в класа и развитието на продуктивни братя. Затова е важно нейното опазване наесен. При подходящи условия се наблюдават житни и широколистни видове, които презимуват успешно заедно с пшеницата и я конкурират за храна, жизнено пространство, влага и др.

 

Оптималното решение за смесено заплевеляване в пшеница е Пасифика® Експерт 

 

- Пасифика® Експерт е eдинственият продукт на пазара за смесено заплевеляване с три активни вещества, даващи пълен спектър на контрол върху плевелите.

- Гъвкаво приложение: Действа безкомпромисно срещу житни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница.

- Отлична противожитна ефикасност: Контролира трудни житни плевели като райграс, власатка, овсига, див овес и др. 

- Отлична противошироколистна ефикасност: Контролира трудни широколистни плевели като мак, теменужка, лайка, лепка, подрумче, здравец и др.

- Безопасност за културата чрез вградената антидотна технология.

 

Секатор® е правилният избор при широколистно заплевеляване наесен  

 

- Безопасен за културата: това предимство е ключово в есенните третирания, тъй като културата се намира масово във фаза 3 лист.

- Ново технологично решение със съдържание на прилепител Биопауър, който засилва ефекта на Секатор® върху плевелите. Благодарение на Биопауър се преодоляват физиологичните прегради на упоритите есенно-зимни плевели (власинки, восъчен налеп и др.)

- Контрол на самосевка слънчоглед: може да разчитате на контрола на самосевката като веднага след третирането тя престава да се храни и не отнема от хранителните вещества на пшеницата.

- Бързо навлиза в плевела: благодарение на Биопауър навлизането на продукта в плевела става по-бързо, което спомага и за по-бързото им загиване.


Освен плевели, през есенния период се наблюдава и нападение от неприятели. Най-често срещани са житните мухи, листните въшки и цикадите, които започват да вредят още от първи лист на пшеницата. Контролът трябва да се извършва с подходящ инсектицид с бързо инициално действие, добре покриващ листната повърхност.

 

Предимства на инсектицида Децис® 100

 

- Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу неприятели в пшеница, рапица, царевица и други култури.

- Нова формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.

- Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.

- Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.

- По-малко логистични разходи при употреба. 

- Освен директен инсектициден ефект, Децис® 100 ЕК има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.

- Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност.

 

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители на Байер.