Фермерите се стараят максимално добре да се справят с плевелите. Тук на помощ идва Агрия АД – единственият български производител на продукти за растителна защита. Търговският представител на фирмата за район Пловдив и Пазарджик Георги Георгиев ни показа поле със слънчогледи в първомайското село Градина, което е еталон за правилна растителнозащитна практика.

„Фермерът залага основно на две култури, като редува в сеитбооборота слънчоглед с български сортове пшеница. Това е една добра предпоставка за справяне в голяма степен с плевелите в културите,“ обяснява агрономът. 

Грижите за слънчогледа започват още миналата есен след прибиране на предшественика, а именно пшеница. Тогава фермерът дискува площите и след около 10 дни ги третира с Наса 360 в доза 400 мл/дка. 

„Наса е добре познат хербицид на българския пазар, ползва се от доста години. Клиентите го познават много добре. Целта ни там беше да спрем плевелите, които тръгват да се развиват наесен и след това заплевеляват площите напролет. Оптималният период за приложение на Наса е преди фаза цъфтеж на широколистните плевели и около фаза изкласяване на житните плевели,“ припомня експертът.

По време на вегетацията на слънчогледа фермерът и агрономът използват друг топ продукт на фирмата.

„На това поле приложихме противожитния хербицид на Агрия АД – Торнадо, в доза 200 мл/дка. Неблагоприятните условия ни принудиха да изтеглим максимално късно пръсканията. Проблемни тази година бяха и засушаванията около април, които стимулираха плевелите да поникнат неравномерно. Това в известна степен затруднява действието на хербицидите, тъй като те работят в определена фаза на плевелите. Но Торнадо за пореден път се справи безупречно и площите, както може да видите, са чисти,“ хвали се представителят на фирмата.

Друг проблем, който продуктите на Агрия успяват да решат, е алкалността на водата. Калциевите и магнезиевите йони в твърдата вода се свързват с активните вещества на някои продукти за растителна защита и до голяма степен неутрализират действието им. Затова земеделците срещат проблеми при употребата на някои препарати.

„Решението на Агрия при този проблем е Текнофит pH+. Той има няколко доста полезни действия. Първо е антипенител. При употребата на глифозат фермерите срещат често проблеми при запеняване в работния разтвор. С нашия продукт Текнофит pH+ този проблем не е налице. Освен това е чудесен прилепител и сърфикант, което засилва до голяма степен действието на хербицидите,“ допълва Георгиев.

На по-късен етап, във фаза бутонизация, на полето е приложен продуктът Текнокел Амино Бор в доза 150 мл/дка. 

„Уникалното в него е, че борът е под формата на бор етаноламин, който е доста по-лесно усвоим от растенията и оказва доста добро влияние върху развитието на полена и семената. А освен това се включва в синтеза и транспорта на доста полезни за растенията субстанции. Действието на Технокел Амино Бор може да се види и в момента. Една перфектно изпълнена пита, редовете са пълни, чудесно опрашени. Най-важното е, че семената са доста добре изхранени, което е предпоставка за добър добив,“ доволен е агрономът.

На уникалните продукти на Агрия АД вече 10 години се доверява нашият домакин – земеделският производител Георги Янчев от първомайското село Градина. Всяка пролет той успява да изчисти полетата от плевели, което дава чудесен старт на слънчогледа и е предпоставка за отлични добиви. 

„Основният продукт, който ползвам за борба срещу плевелите, е Торнадо. Растението го понася добре. Няма пожълтявания. Използваме продуктите на Агрия и след жътва на пшеницата, по-специално тоталния хербицид Наса. Даже вече има напръскани полета,“ споделя фермерът.

Благодарение на равномерното поникване на слънчогледа и ефикасната растителна защита производителят е оптимист за добив и цена. Той се надява да изкара повече от миналата година. Прогнозите му са за около 300 кг на декар.

Крайната печалба от реколтата обаче пряко зависи и от разходите, които Георги Янчев прави. Ето защо цената на продуктите за растителна защита е определяща за неговия избор.

„Работим с продуктите на фирма Агрия заради резултата, който получаваме – едно чисто поле на сравнително добра цена. Обслужването е на ниво. Никога не сме имали проблеми, винаги са доставяли каквото трябва навреме. Има значение за нас това, че Агрия е български производител, защото искаме българските фирми също да се развиват добре и да са добре представени на пазара,“ коментира Георги Янчев.

Още за продуктите на Агрия АД и информация за компанията може да намерите на www.agria-zenithcropsciences.com.