Лизинг, който приляга като ръкавица към вашия земеделски бизнес – изготвен според нуждите ви, възможностите за плащане и при изгодна лихва. Това е част от новото предложение към фермерите на кредитиращата компания „Агрион финанс“, част от лидера на пазара на земеделска земя „Агрион финанс“. За да насърчи стопаните и да им помогне във времена на пандемия и климатични промени, финансиращата институция обнови най-популярния си продукт, предоставяйки още по-изгодни условия за  лизинг на земеделска земя, включително по-ниска лихва. 

Ексклузивни терени на топ локации са в продажба

 

Без собствени средства
„Основен приоритет на „Агрион“ е подпомагането на малки и средни земеделски производители и затова решихме да облекчим процедурата и да съкратим сроковете и при кандидатстване за финансиране“, казаха от компанията.  

 

Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна.

 

Ако съвпада с цената на парцела, фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски. Обезпечението е земеделска земя. Дружеството не начислява такса за разглеждане на документи, липсва и такса ангажимент.

 

 
Индивидуален погасителен план
Сред по-изгодните условия за фермерите е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. Фермерите могат да изберат на колко вноски и кога да изплащат лизинга си, като съобразят тези плащания с приходите, които имат по периоди. Дружеството не начислява такса за разглеждане на документи, липсва и такса ангажимент. 


За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на други кредитни институции. 

 

 

„Агрион Финанс“ не удържа такси за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението.

 

Без такси и комисиони

Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и се покрива от дружеството. Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. По този начин се подпомагат  предприемачи, които тепърва стартират своята бизнес дейност. Предвижда се и възможност компанията да финансира разходите по прехвърлянето на имота.


Допълнително облекчение е, че кандидатстването може да стане почти изцяло дигитално – през секцията в сайта на „Агрион“ https://www.agrion.bg/bg/finance. Клиентът може да извърши почти всички операции от страницата, без да се налага да напуска дома си и да посещава непрекъснато офиси.


Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес www.agrion.bg/finance и на националния телефон 0800 111 66.