Земеделци, в очакване на новия сезон можете да предвидите някои добри решения за гарантирано качество и устойчивост на продукцията ви.

Съчетаването на производителност, екология и оптимизиран труд е бъдещето на земеделието.

Тези думи не са поредното празнословие. Резултатите го показват и доказват.

Вижте как да постигнете всичко това с торовете CoteN™ на Haifa.

CoteN™ са ново поколение продукти, отговарящи на всички екологични изисквания, с усъвършенствано контролирано освобождаване на азот в продължение на месеци. 

Торовете с контролирано освобождаване са изключително предпочитани от модерните земеделски производители, тъй като спестяват разходи за торене и работна ръка. Но освен това позволяват приложение, което не е зависимо от спецификите на системите за напояване. Тези торове не се влияят от типа на почвата, нейното pH, влагата или микробиалната активност.

При CoteN™ е достатъчно само едно прилагане, което ще гарантира подходящо подхранване по време на периода на растеж. 

Чрез контролирано освобождаване на азот, в съответствие с нуждите на растенията, се предотвратява просмукването му в почвата.

И познайте какво така се повишава ефективността на използването на азота (NUE), като се редуцират прилаганите дози. Накрая земеделците се радват на здрави култури и високи добиви.

CoteN™ може да се комбинира с източници на фосфор и калий за пълно подхранване на растенията. 

Как работи?

По време на производствения процес, гранулите, състоящи се от разтворими хранителни вещества, се поставят в капсули с полимерно покритие.

След прилагането, влагата от почвата бавно прониква през покритието. При това започва постепенно разтваряне на хранителните вещества вътре в гранулите. 

Разтворените хранителни вещества преминават чрез дифузия през покритието и достигат зоната на корените. По този начин те осигурят на растенията съдържащите се в капсулите вещества на порции в съответствие с нуждите при растежа.

След пълното освобождаване на хранителните вещества, празните обвивки се разрушават и разлагат.

С CoteN™ правите чудеса

Предимствата на CoteN™ пред общите гранулирани торове е предоставянето на оптимални количества азот през целия сезон.

Общите гранулирани торове доставят опасно високи количества азот в началото на растежа, а в неговия край се стига до дефицити.

Ползите

 • Подхранване спрямо нуждите на растението;
 • Спестявате време еднократното третиране с CoteN™ удовлетворява нуждите от подхранване за целия период на растеж. По този начин се спестяват трудът и разходите, свързани с прилагането на тора;
 • Прилагате го лесно чрез разпръскване, без да е необходимо сложно оборудване;
 • Напълно безопасен е за околната среда. Поради уникалната си ефективност, загубите от просмукване, изпаряване или сгъстяване при CoteN™ са минимизирани и по този начин се редуцира негативното въздействие върху околната среда;
 • CoteN™ освобождава наличния азот със скорост, съответстваща на приема му от растенията.

Къде да го използвате?

CoteN™ е подходящ за:

 • Леки почви, където има просмукване;
 • Зони с много валежи;
 • Растения със слаба коренова система;
 • Растения с високи изисквания към азот;
 • Райони, включени в програма за денитрифакация;
 • Райони с кална повърхност поради валежи.

CoteN™ е произведен от групата Хайфа. Официален вносител на продукта за страната е Континвест ООД.

Повече информация може да получите на тел.: 02/ 971 70 28, 29, или на е-mail: [email protected]