БАКБ предлага на земеделските производители разнообразие от кредитни продукти и програми за финансиране, с които да подпомогне тяхното развитие. Най-търсеният от фермерите кредитен продукт, предлаган от БАКБ, е револвираща кредитна линия с обезпечение залог на вземания към ДФЗ по схемите и мерки за директни плащания“, при който банката финансира до 100% от очакваните субсидии за конкретната кампания.

Предимствата на този продукт са фиксираната лихва за целия период на кредита и възможността за многократно усвояване. Банката финансира всички схеми и мерки за кампания 2023 г.

Друг популярен кредитен продукт на БАКБ е „Кредит за покупка на собствена земеделска земя с възможност за финансиране до 70 или 100 %“. При финансиране до 70% от стойността на покупката, земята, която се закупува служи за обезпечение на кредита, а останалите 30 % са под формата на самоучастие. При финансиране до 100% се приема за обезпечение ипотекирана собствена земя и се отпуска цялостно финансиране за покупката на новите парцели след извършване на съответните експертни оценки.

Земеделците, които притежават достатъчно собствена земя, биха могли да ипотекират нея, за да не се налага да влагат собствени средства в покупката на нови парцели.

Предимство за предприемачите в земеделието е и предложението на БАКБ за инвестиционен/оборотен кредит с гаранции от Националния гаранционен фонд, чрез който може да се финансира покупката на земеделска техника, съоръжения, строително- монтажни дейности и оборотни нужди.

Друга добра възможност за фермерите е структурата на кредитите, съобразена изцяло със сезонността на земеделската работа и характера й като вноските по главницата са в сезоните, когато земеделците имат активни продажби. 

Повече информация може да откриете на www.bacb.bg