Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции