"Лаборбио" ООД

Препарати за растителна защита,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора

Фирмата е основана през 1988г.

Предметът на дейност е разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:

 • лабораторна апаратура: сушилни, стерилизатори, инкубатори, дестилатори, охлаждащи термостати, дезинтегратори с акустична защита, фармацевтични анализатори и др.
 • лабораторна мебел: камини, ламинарни боксове, тегловни маси, шкафове, контейнери и др.
 • лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
 • керамика, химикали и аксесоари
 • Лабораторни стандарти и реагенти за вино:

  - Лабораторни реагенти и Аналитични разтвори за Винената Индустрия.

  - Цветни индикатори за Винената Индустрия.

  - Етанол Стандарти за калибриране на спиртомери и ареометри в енологията.

  - Brix Стандарти за Винената Индустрия.

Нашият девиз е

ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!

ЛАБОРБИО е член и един от основателите на Консорциум – клъстер “ЛаБиоХимМаш” ДЗЗД – обединение на 11 български фирми, чиято цел е да се постигне разширяване на производството и завоюване на нови пазарни позиции в областта на:

 • техниката, технологиите и специалното технологично оборудване за съвременните върхови научно-технически направления, в т.ч. нанотехнологии, биотехнологии, за хранително-вкусовата промишленост и др.;
 • лабораторната аналитична и контролно-измервателна техника и оборудване;
 • общото електромашиностроене и металообработката.

Сред многобройните клиенти на Лаборбио са такива авторитетни фирми, ведомства и организации като: АЕЦ „Козлодуй“, Булгаргаз, Министерството на околната среда и водите, Управление „Митници“, Българска народна банка, БАН, Медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен и др., Софийски университет, Университет за хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет към МВР, Техническите университети във Варна, Русе, София и др.

Сред чуждестранните ни клиенти са имена като: Атомстройекспорт – Москва, Алпине бау – Австрия, Хидростройинженеринг – Словения, Фармахем – Скопие, Биолар – Рига, Япи компани – Сърбия, Ecochemie – Молдова и др.

Наши дългогодишни партньори в търговията и кооперирането от чужбина са утвърдени на международните пазари фирми.

Заедно със своите консултанти от ВУЗ и БАН, заедно със своите партньори, екипът на Лаборбио ще се радва на всеки контакт с Вас!

КТ АГРО ЕООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми, Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Лентови транспортьори ООД

Русе
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Овощна градина „Недев ”

Русе
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Доминион Грейн България АД

Добрич
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА