Българска асоциация за растителна защита

Преди 18 години, благодарение на авангардната функция на частите фирми, свързани с растителната защита и силата на НСРЗ, подкрепени от Националната асоциация по растителна защита на Франция с правна информация и структурно организиране на 19.02.1996 година се учреди БАРЗ. На учредителното събрание присъстваха повече от 200 делегати, френски експерти и зам. председателя на ANPP Robert Mestre. За председател бе избран Петър Николов, а за изпълнителен директор - г-жа Катя Радева.

Българската асоцияция за растителна защита (БАРЗ) е независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел, която обединява и организира дейността на всички свои членове за развитието и усъвършенстването на пазарните условия в областта на производството и търговията със средства за растителна защита и минерални торове и въвеждане на съвременните технологични изисквания за опазване на околната среда.

Снимка: pixabay.com

Хидроремонт Инженеринг ООД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Инфотех-груп ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Субиги ЕООД

Сливен
Печларство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Хляб и хлебни изделия ООД

Стара Загора
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Мега плод ЕООД

Пловдив
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА