Аграрен университет Пловдив

От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

Аграрният университет е акредитиран през 2019 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025 г.

Факултети и департаменти

В Аграрния университет са обособени четири факултета - по агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита и агроекология, икономика.

От създаването на университета до сега дипломи за завършено образование са получили повече от 30 000 агрономи, инженери, еколози и икономисти, от които над 3 000 са чуждестранни студенти от 76 държави.

Аграрен университет

Прием

Днес Аграрният университет е храм на аграрното знание и наука, в който съхранените традиции непрекъснато се развиват и усъвършенстват, за да се отговори на предизвикателствата на бъдещето.

В предлаганите 13 бакалавърски, 36 магистърски и 26 докторски специалности се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Аграрен университет

Ръководство

Ректор

професор д-р Христина Янчева

•    телефон: +359 32 654 300
•    E-mail: [email protected]

Заместник Ректор по учебна дейност

доцент д-р Боряна Иванова

•    телефон: +359 32 654 452
•    E-mail: [email protected]

Заместник Ректор по международна дейност

доцент д-р Светла Янчева

•    телефон: +359 32 654 348
•    E-mail: [email protected]

Помощник Ректор

Величко Родопски

•    телефон: +359 32 654 308
•    E-mail: [email protected]

Секретар

Звездомира Господинова

•    телефон: +359 32 654 300
•    E-mail: [email protected]

 

Фейсбук-страница на Аграрен университет Пловдив: влез

 

Снимки: au-plovdiv.bg и фейсбук-страницата на университета

 

Хляб и хлебни изделия ООД

Стара Загора
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Овощен Разсадник Монтана

Монтана
Семена и разсади, Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЛЕПЕНЕ и РЕМОНТ на ГУМЕНО-ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Пазарджик
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА