Факултет по икономика АУ Пловдив

Факултетът по икономика е създаден през 1995 г. с цел да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на аграрната икономика, туризма и регионалното управление. Чрез поддържането на качествено теоретично и практическо обучение се създават подготвени кадри с нужния професионализъм и капацитет, съответстващ на потребностите на трудовия пазар.

Структурно факултетът е съставен от пет катедри: Икономика; Мениджмънт и маркетинг; Туризъм; Математика, информатика и физика.

Обучението се осъществява от 47 преподаватели, от които: 8 професори, 18 доценти, 21 асистенти. От тях 38 са доктори. Работата на академичния състав се подпомага от 10 експерти.

Бакалавърски програми, застъпени във Факултета:

 •     Аграрна икономика – редовна и задочна форма;
 •     Бизнес икономика – редовна и задочна форма;
 •     Аграрен туризъм – редовна и задочна форма;
 •     Управление на регионалното развитие – редовна и задочна форма;

В последните 5 години са обучавани общо 20 докторанти, от които 15 са защитили ОНС „доктор“ по научните специалности „Икономика и управление” и “Организация и управление на производството”.

Във Факултета са се подготвяли чуждестранни студенти от Холандия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Казахстан, Молдова, Македония, Гърция, Турция и Китай.

Аграрен университет

Катедри

 • Икономика
 • Математика и информатика
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Туризъм


Специалности

 • Аграрен туризъм
 • Аграрна икономика
 • Бизнес икономика
 • Управление на регионалното развитие
 • МК "Финансов мениджмънт и счетоводство"
 • МК „Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони”
 • МК "Бизнес администрация"
 • МК „Екологичен туризъм”
 • MK „Управление на туризма“
 • Икономика и управление (селско стопанство) - ОНС доктор
 • Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли) - ОНС доктор

Ръководство

Декан
доцент д-р Димо Атанасов

    телефон: +359 32 654 344 +359 32 654 382
    E-mail: [email protected] [email protected]

Заместник декан
доцент д-р Петър Борисов

    телефон: +359 32 654 438
    E-mail: [email protected]

Администрация

Нели Христева

    телефон: +359 32 654 478
    E-mail: [email protected]

Галина Ройчева

    телефон: +359 32 654 478
    E-mail: [email protected]

 

Факултетен съвет

Членове

професор д-р Алекси Алексиев

    телефон: +359 32 654 439
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Боряна Иванова

    телефон: +359 32 654 452
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Ваня Георгиева

    телефон: +359 32 654 479
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Ваня Манолова

    телефон: +359 32 654 452
    E-mail: [email protected]

професор д-р Васко Копривленски

    телефон: +359 32 654 440
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Велика Кунева

    телефон: +359 32 654 447
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Виолета Дириманова

    телефон: +359 32 654 437
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Деляна Димова

    телефон: +359 32 654 474
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димо Атанасов

    телефон: +359 32 654 344 +359 32 654 382
    E-mail: [email protected] [email protected]

доцент д-р Емилия Ранчева

    телефон: +359 32 654 461
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Иван Килимперов

    телефон: +359 32 654 496
    E-mail: [email protected]

професор д-р Иван Пенов

    телефон: +359 32 654 441
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Керанка Недева

    телефон: +359 32 654 492
    E-mail: [email protected]

професор д-р Кольо Онков

    телефон: +359 32 654 472
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Красимир Александров

    телефон: +359 32 654 497
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Минко Георгиев

    телефон: +359 32 654 402
    E-mail: [email protected] minkich1972gmail.com

доцент д-р Надежда Благоева

    телефон: +359 32 654 479
    E-mail: blago[email protected]

професор д-р Нели Бенчева

    телефон: +359 32 654 436
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Пело Михайлов

    телефон: +359 32 654 495
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Петър Борисов

    телефон: +359 32 654 438
    E-mail: [email protected]

професор д-р Стела Тодорова

    телефон: +359 32 654 452
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стефан Видев

    телефон: 088 50 50 810
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Теодор Радев

    телефон: +359 32 654 438
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Теодора Паришева-Стоева

    телефон: +359 32 654 437
    E-mail: [email protected]

асистент д-р Крум Христов

    телефон: +359 32 654 441
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Марияна Шишкова

    телефон: +359 32 654 453
    E-mail: [email protected]

асистент Никола Цайкин

    телефон: +359 32 654 474
    E-mail: [email protected]

 

Снимки: от сайта на университета