Факултет по агрономство АУ Пловдив

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е основан през 1945 г., с което се полагат основите на  Аграрния университет.  

Във факултета се подготвят специалисти с широка фундаментална и практическа подготовка, със силно развита способност за самостоятелно мислене и вземане на ефективни управленски решения в областта на растениевъдството и животновъдството. Получените знания дават възможност за бързо адаптиране при условията на пазарното селскостопанско производство.

Факултетът по агрономство предоставя възможности за обучение по различни европейски образователни програми, както и за придобиване на практически умения, работейки в утвърдени ферми в страната и чужбина.

В структурата на факултета са включени 7 катедри: Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Генетика и селекция, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, Растениевъдство, Физиология на растенията и биохимия.

В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в четири специалности: Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Растителни биотехнологии), Агрономство (Агробизнес), Зооинженерство.

В образователно-квалификационната степен „магистър” Факултетът по агрономство предлага обучението в следните магистърски програми:

1. Професионално направление

Растениевъдство: Растениевъдна продукция, Интегрирана растениевъдна продукция (Българо-полска програма с двойна диплома), Лечебни, ароматни и вкусови растения, Селекция и семепроизводство, Растителни биотехнологии, Plant Biotechnology, Агробизнес, Агробизнес и предприемачество, Минерално хранене и торене на растенията, Иновативни технологии в прецизното земеделие, Индустриално производство на семена и посадъчен материал.

2. Професионално направление

Животновъдство: Селекция и репродукция на животните, Оценка и контрол в животновъдството, Овцевъдство и козевъдство, Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни, Пчеларство.

Специалности

  • Агрономство (Агробизнес)
  • Агрономство (Полевъдство)
  • Агрономство (Растителни биотехнологии)
  • Зооинженерство
  • MK „Растениевъдна продукция”
  • MK „Минерално хранене и торене”
  • MK "Индустриално производство на семена и посадъчен материал"
  • МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие”
  • МK „Селекция и семепроизводство”
  • МК „Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни”

Ръководство

Декан

професор д-р Малгожата Берова
•    телефон: +359 32 654 322 +359 32 654 408
•    E-mail: [email protected]

Заместник декан

професор д-р Тоня Георгиева
•    телефон: +359 32 654 371 +359 32 654 322
•    E-mail: [email protected]

Администрация

Мариела Стоянова
•    телефон: +359 32 654 326
•    E-mail: [email protected]

Елена Андонова
•    телефон: +359 32 654 326
•    E-mail: [email protected]

Аграрен университет

Факултетен съвет

Членове
 
професор д.н. Димитър Греков
•    телефон: +359 32 654 335
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Андон Василев Андонов
•    телефон: +359 32 654 404
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Васил Николов
•    телефон: +359 32 654 354
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Васко Герзилов
•    телефон: +359 32 654 341
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Иван Жалнов
•    телефон: +359 32 654 357
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Иван Янчев
•    телефон: +359 32 654 376
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Малгожата Берова
•    телефон: +359 32 654 322 +359 32 654 408
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Мая Димитрова
•    телефон: +359 32 654 398
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Нуреттин Тахсин
•    телефон: +359 32 654 374
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Радка Иванова
•    телефон: +359 32 654 325
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Танко Колев
•    телефон: +359 32 654 376
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Тоньо Тонев
•    телефон: +359 32 654 356
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Тоня Георгиева
•    телефон: +359 32 654 371 +359 32 654 322
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Христина Янчева
•    телефон: +359 32 654 300
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Атанас Бочуков
•    телефон: +359 32 654 324
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Божин Божинов
•    телефон: +359 32 654 340
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Ваня Делибалтова
•    телефон: +359 32 654 371
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Дафинка Иванова
•    телефон: +359 32 654 393
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Илиян Желязков
•    телефон: +359 32 654 356
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Калинка Кузмова
•    телефон: +359 32 654 468
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Любка Колева-Вълкова
•    телефон: +359 32 654 400 +359 32 654 428
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Рада Попова
•    телефон: +359 32 654 389
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Румяна Иванова
•    телефон: +359 32 654 491
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Светла Янчева
•    телефон: +359 32 654 348
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Цветанка Райчева
•    телефон: +359 32 654 332
•    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Атанас Вучков
•    телефон: +359 32 654 351
•    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Иванка Семерджиева
•    телефон: +359 32 654 327
•    E-mail: [email protected]

 

Снимки: сайта на университета

Финландски къщи ЕООД AVANT България

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

БЛИЦ ЕООД Пловдив

Пловдив
Животновъдство и търговия, Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ПКП 2018 ЕООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Хербасорс ООД

Сливен
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА