Факултет по агрономство АУ Пловдив

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е основан през 1945 г., с което се полагат основите на  Аграрния университет.  

Във факултета се подготвят специалисти с широка фундаментална и практическа подготовка, със силно развита способност за самостоятелно мислене и вземане на ефективни управленски решения в областта на растениевъдството и животновъдството. Получените знания дават възможност за бързо адаптиране при условията на пазарното селскостопанско производство.

Факултетът по агрономство предоставя възможности за обучение по различни европейски образователни програми, както и за придобиване на практически умения, работейки в утвърдени ферми в страната и чужбина.

В структурата на факултета са включени 7 катедри: Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Генетика и селекция, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, Растениевъдство, Физиология на растенията и биохимия.

В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в четири специалности: Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Растителни биотехнологии), Агрономство (Агробизнес), Зооинженерство.

В образователно-квалификационната степен „магистър” Факултетът по агрономство предлага обучението в следните магистърски програми:

1. Професионално направление

Растениевъдство: Растениевъдна продукция, Интегрирана растениевъдна продукция (Българо-полска програма с двойна диплома), Лечебни, ароматни и вкусови растения, Селекция и семепроизводство, Растителни биотехнологии, Plant Biotechnology, Агробизнес, Агробизнес и предприемачество, Минерално хранене и торене на растенията, Иновативни технологии в прецизното земеделие, Индустриално производство на семена и посадъчен материал.

2. Професионално направление

Животновъдство: Селекция и репродукция на животните, Оценка и контрол в животновъдството, Овцевъдство и козевъдство, Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни, Пчеларство.

Специалности

  • Агрономство (Агробизнес)
  • Агрономство (Полевъдство)
  • Агрономство (Растителни биотехнологии)
  • Зооинженерство
  • MK „Растениевъдна продукция”
  • MK „Минерално хранене и торене”
  • MK "Индустриално производство на семена и посадъчен материал"
  • МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие”
  • МK „Селекция и семепроизводство”
  • МК „Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни”

Ръководство

Декан

професор д-р Малгожата Берова
•    телефон: +359 32 654 322 +359 32 654 408
•    E-mail: [email protected]

Заместник декан

професор д-р Тоня Георгиева
•    телефон: +359 32 654 371 +359 32 654 322
•    E-mail: [email protected]

Администрация

Мариела Стоянова
•    телефон: +359 32 654 326
•    E-mail: [email protected]

Елена Андонова
•    телефон: +359 32 654 326
•    E-mail: [email protected]

Аграрен университет

Факултетен съвет

Членове
 
професор д.н. Димитър Греков
•    телефон: +359 32 654 335
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Андон Василев Андонов
•    телефон: +359 32 654 404
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Васил Николов
•    телефон: +359 32 654 354
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Васко Герзилов
•    телефон: +359 32 654 341
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Иван Жалнов
•    телефон: +359 32 654 357
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Иван Янчев
•    телефон: +359 32 654 376
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Малгожата Берова
•    телефон: +359 32 654 322 +359 32 654 408
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Мая Димитрова
•    телефон: +359 32 654 398
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Нуреттин Тахсин
•    телефон: +359 32 654 374
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Радка Иванова
•    телефон: +359 32 654 325
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Танко Колев
•    телефон: +359 32 654 376
•    E-mail: [email protected] [email protected]
 
професор д-р Тоньо Тонев
•    телефон: +359 32 654 356
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Тоня Георгиева
•    телефон: +359 32 654 371 +359 32 654 322
•    E-mail: [email protected]
 
професор д-р Христина Янчева
•    телефон: +359 32 654 300
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Атанас Бочуков
•    телефон: +359 32 654 324
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Божин Божинов
•    телефон: +359 32 654 340
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Ваня Делибалтова
•    телефон: +359 32 654 371
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Дафинка Иванова
•    телефон: +359 32 654 393
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Илиян Желязков
•    телефон: +359 32 654 356
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Калинка Кузмова
•    телефон: +359 32 654 468
•    E-mail: [email protected]
 
доцент д-р Любка Колева-Вълкова
•    телефон: +359 32 654 400 +359 32 654 428
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Рада Попова
•    телефон: +359 32 654 389
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Румяна Иванова
•    телефон: +359 32 654 491
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Светла Янчева
•    телефон: +359 32 654 348
•    E-mail: [email protected]

доцент д-р Цветанка Райчева
•    телефон: +359 32 654 332
•    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Атанас Вучков
•    телефон: +359 32 654 351
•    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Иванка Семерджиева
•    телефон: +359 32 654 327
•    E-mail: [email protected]

 

Снимки: сайта на университета

KWS Bulgaria

София област
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроес ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Унивис ООД

Велико Търново
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Мопс България ООД

Перник
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА