Факултет по лозаро-градинарство АУ Пловдив

Факултетът по лозаро-градинарство е един от двата факултета, разкрити при основаването на Аграрния университет през 1950 г. От създаването си досега той е единствен по рода си в България и в Югоизточна Европа.

Аграрен университет

Специалностите от професионално направление Растениевъдство - Агрономство (Лозаро-градинарство), Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) и Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) са на първо място в Рейтинговата система на България и са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високата оценка 9,74 (по десетобалната система).

Оценката на професионално направление Общо инженерство е 9.08.

Учебният процес е в съответствие с държавните изисквания– Наредба № 21 от 30.10.2004 г. за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за признаване на дипломите в чужбина.

За студентите от Факултета по лозаро-градинарство е осигурена възможност да проведат част от обучението си в сродни аграрни университети в Европа, а също така и летни практики и стажове в чужбина.


Катедри

 • Градинарство
 • Лозарство
 • Мелиорации, земеустройство и агрофизика
 • Механизация
 • Овощарство


Специалности

 • Аграрно инженерство
 • Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)
 • Агрономство (Лозаро-градинарство)
 • Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
 • МК „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”
 • МК "Земеделска техника"
 • МК "Производство на посевен и посадъчен материал”
 • МК " Лозарство с основи на винарството"


Ръководство

Декан

доцент д-р Иван Брайков Иванов

    телефон: +359 32 654 409
    E-mail: [email protected]

Администрация

Йонка Петрова

    телефон: +359 32 654 260
    E-mail: [email protected]

Бояна Цветкова

    телефон: +359 32 654 260
    E-mail: [email protected]

 

Факултетен съвет

Членове

професор д-р Александър Матев

    телефон: +359 32 654 253
    E-mail: [email protected]

професор д-р Валентин Личев

    телефон: +359 32 654 256 0888949756
    E-mail: [email protected]

професор д-р Емилия Михайлова

    телефон: +359 32 654 259
    E-mail: [email protected]

професор д-р Николай Панайотов

    телефон: +359 32 654 257
    E-mail: [email protected] [email protected]

доцент д-р Ангел Трифонов

    телефон: +359 32 654 415 +359 886 747 259
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Антон Йорданов

    телефон: +359 32 654 220
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Валентин Бамбалов

    телефон: +359 32 654 276
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Валерия Иванова

    телефон: +359 32 654 228
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Георги Комитов

    телефон: +359 32 654 416
    E-mail: [email protected] [email protected]

доцент д-р Галя Добревска

    телефон: +359 32 654 249
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димитър Зяпков

    телефон: +359 32 654 414
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димитър Кехайов

    телефон: +359 32 654 419
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Димка Хайтова

    телефон: +359 32 654 391 +359 32 654 257
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Жулиета Арнаудова

    телефон: +359 32 654 244
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Запрян Запрянов

    телефон: +359 32 654 405
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Иван Брайков Иванов

    телефон: +359 32 654 409
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Костадин Костадинов

    телефон: +359 32 654 243
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Людмил Ангелов

    телефон: +359 32 654 216
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Петър Петров

    телефон: +359 32 654 434
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Росица Меранзова

    телефон: +359 32 654 265
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Сава Табаков

    телефон: +359 32 654 249
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стоян Ишпеков

    телефон: +359 32 654 434
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Стоян Филипов

    телефон: +359 32 654 236
    E-mail: [email protected]

доцент д-р Тодор Бабриков

    телефон: +359 32 654 236
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Боян Сталев

    телефон: +359 32 654 276
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Манол Даллев

    телефон: +359 32 654 414 +359 889 339 813
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Николина Шопова

    телефон: +359 32 654 243
    E-mail: [email protected]

главен асистент д-р Радост Петрова

    телефон: +359 32 654 214
    E-mail: [email protected]

 

 

Снимки: от сайта на университета