Проектът „ОСП работи за нас: Много повече от политика!“ е петата част от информационната кампания на AgriGate Media, съфинансирана от Европейския съюз. Той има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП), използвайки модерен подход и директен контакт с всички потенциално заинтересовани страни и акцентирайки върху следните основни теми:

  • Как ОСП работи за нашата конкурентоспособност;
  • Как ОСП работи за нашата околна среда;
  • Как ОСП работи за нашата устойчивост;
  • Как ОСП работи за нашата храна.

Кампанията акцентира върху младите хора, използвайки интерактивни и онлайн инструменти, и популяризирайки иновациите като средство за повишаване ефективността на производството и качеството на услугите в агро-хранителния сектор.

„ОСП работи за нас: Много повече от политика Гледай напред!“ включва следните дейности и събития, които ще се проведат в периода 1 август 2022 – 31 юли 2023 г.:

  • 8 уебинара, посветени на различни актуални теми, свързани с ОСП;
  • 8 специализирани гимназии и университети, в чиито учебни програми са включени часове, посветени на ОСП – осигурени видео и печатни материали
  • Изработване на видеоклипове, свързани със събитията и уебинарите в рамките на кампанията;
  • Редовни публикации по темата за ОСП в специално създадена интерактивна интернет платформа www.cap4us.agri.bg ;
  • Популяризиране на темата в медиите и социалните мрежи

 

cap4us disclaimer