ОСП работи за нас
 
 
Проектът „ОСП работи за нас!“ има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, популяризирайки добрите примери и практики на фермери и предприемачи от селските райони, които са се възползвали от нейните инструменти.
 
Кампанията също така акцентира върху иновациите, като средство за повишаване ефективността на производството и качеството на услугите, както и като атрактивен елемент на земеделието, който би могъл да привлече повече млади хора в сектора.
 
„ОСП работи за нас!“ включва следните дейности и събития, които ще се проведат в периода 1 август 2018 – 31 юли 2019 г.:
 
  • 4 събития, насочени към ученици от специализираните гимназии в страната;
  • 4 събития, насочени към студентите в големите университети в страната;
  • 4 събития тип „Отворени врати“ в различни стопанства в цялата страна;
  • 2 събития, посветени на иновациите, насочени към земеделските производители и младите хора от големите градове;
  • Участие в Webit Festival Europe на земеделски производители от цялата страна, както и на темата за иновациите;
  • Създаване на интернет платформа;
  • Отпечатване на информационни материали. 

 

ОСП работи за нас!