по проекта "ОСП работи за нас"

 


МИНАЛИ СЪБИТИЯ

 

ОСП работи за нас

 

ПОКАНА

Уважаеми приятели и партньори,

Скъпи студенти,

В рамките на кампанията „ОСП работи за нас!“ имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти. То ще бъде насочено най-вече към възпитаниците на Русенски Университет „Ангел Кънчев“. Очакваме всички, за които темата е интересна, на 24.04.2019 г. (сряда) от 10.30 часа във втора зала нa Канев център на Русенски Университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе. Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.

 

ПРОГРАМА

24 април (сряда), 2019 г.

Канев център-2 зала, Русенски Университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

 

10:30 – 11:.00часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11:00 – 11:20часа

„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ – Пламен Пенев, земеделски производител от региона 

 

11:35 – 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив

 

11:50 – 12:10 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа

Обяд.

 

Очакваме ви!

 

При интерес да присъствате на събитието, молим да изпратите своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате най-късно до 22.04.2019 г. на адрес: cap4us@fermer.bg!


Събитие за възпитаниците на Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“, гр. Свиленград.

Информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти.

ОСП работи за нас

 

ПРОГРАМА

15 април (понеделник), 2019 г.

ПГССИ „Христо Ботев“, гр. Свиленград

 

10:30 – 11:00 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11.00 – 11.20 часа

„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ – Марин Андреев – земеделски производител.

 

11:35 – 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив

 

11:50 – 12:10 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа

Обяд.

 


 

Събитие в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа. 

Информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти.

ОСП работи за нас

 

ПРОГРАМА

26 март (вторник), 2019 г.

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа

 

10:30 – 11:00 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11:00 – 11:20часа

„ОСП работи за нас!“ 

Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ 

Владислав Горанов – земеделски производител

 

11:35– 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“

проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив

 

11:.50 – 12:10 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа 

Обяд


 

Събитие Професионална Земеделска Гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански. 

Информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика на ЕС и нейните инструменти.

ОСП работи за нас

ПРОГРАМА

18 декември (вторник), 2018 г.

Зала „Юбилейна“, ПЗГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

 

10:30 – 11:00 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11:00 – 11:20 часа

„ОСП работи за нас!“ 

Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ 

 земеделски производител от региона

 

11:35– 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“ 

проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив

 

11:50 – 12:10 часа

Отворена дискусия

Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа

Обяд.

 


Събитие - Аграрен Университет, гр. Пловдив

Информационно събитие за възпитаниците на Аграрен Университет, гр. Пловдив.  

 

ПРОГРАМА

12 ноември (понеделник), 2018 г.

Втора Аудитория, Агрономически Факултет, Агреран Университет, гр. Пловдив

 

 

8:00 – 8:30 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

8:30 – 8:50 часа

„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

8.50 – 9:05 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ – Димитър Вършилов, земеделски производител - овцевъдство.

 

9:05– 9:2часа

"Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив.

 

9:20 – 9:50 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

11:30 – 12:00 часа

Обяд.

 


Събитие - Винарска изба „Вила Юстина“

Информационно събитие за студентите от Аграрния Факултет на Тракийския Университет, гр. Стара Загора

 

ПРОГРАМА

8 ноември (четвъртък), 2018 г.

Винарска изба „Вила Юстина“, с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив

 

 

10:30 – 11:00 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11:00 – 11:20 часа 

„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ – Антон Цветков, мениджър на Вила Юстина.

 

11:35– 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“ – доц. Димитър Панайотов – Декан на Аграрен Факултет към Тракийски Университет, Стара Загора.

 

11:50 – 12:10 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа

Обяд.

 

13:00  - 14:00 часа

Посещение на козеферма

 


Събитие - Генерал Тошево

Информационно събитие за възпитаниците на Професионална Гимназия по Земеделие „Тодор Рачински“.

 

 

ПРОГРАМА

9 ноември (петък), 2018 г.

Сградата на Община Генерал Тошево

 

10:30 – 11:00 часа

Здравословна закуска с продукти от местни производители

 

11:00 – 11:20 часа

„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.

 

11:20 – 11:35 часа

„Добри практики: Приложение на инструментите на ОСП“ - Костадин Костадинов - Председател на Национална асоциация на зърнопроизводителите.

 

11:35 – 11:50 часа

„Професионално развитие в агросектора“ – проф. д.н. Димитър Греков – Директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет, гр. Пловдив

 

11:50 – 12:10 часа

Отворена дискусия – Въпроси и отговори

 

12:10 – 12:40 часа

Обяд.


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ПРОГРАМА

30 октомври (вторник), 2018 г.
С. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич
 
10:00 – 10:30 часа
Здравословна закуска с продукти от местни производители
 
10:30 – 10:45 часа
Официално откриване – Елина Колева, земеделски производител.
Специален гост: г-жа Нина Ставрева, кмет на община Каварна. С участието на ФТА „Бизоне“
и Вокална академия „Каварна“.
 
10:45 – 11:00 часа
Представяне на реализирания проект „Модернизиране на животновъдна
ферма за отглеждане на крави“ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – Петьо Киров,
земеделски производител; Марта Йонкова, Експерт „Европейски програми и проекти“.
 
10:40 – 11:00 часа
„ОСП работи за нас!“ – Светлана Боянова, председател на Институт за
агростратегии и иновации.
 
11:00 – 12:00 часа
Разходка из стопанството: Производствени процеси в кравефермата;
съхранение на млякото; хуманно отношение към животните; бране на ябълки.
 
12:00 – 12:30 часа
Обяд.
 
 

ОСП работи за нас!