ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ за ОСП

 ОСП във всяка от държавите от ЕС Информация за ПРСР във всяка от държавите от ЕС
 
 
 
 
 
 Прилагане на директните плащания в ЕС  Регламентите, по които се прилага сегашната ОСП

 

Redistributive payment 2016

Direct Payments: Financial mechanisms

SUMMARY REPORT on the implementation of direct payments - 2016 

REPORT on the Implementation of direct payments - 2015

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305 2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306 2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307 2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308 2013

Проектите на регламенти, предложени от ЕК за промяна на ОСП след 2020, заедно с Оценката на въздействието Какво е ОСП и земеделието като цяло в ЕС - Презентация за ученици

 

 

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

Бюджет на ЕС: Oбщата селскостопанска политика след 2020 г. - 01.06 2018 r. 

Бюджет на ЕС: Oбщата селскостопанска политика след 2020 г. - 01.06.2018  

За гъвкава, справедлива и устойчива обща селскостопанска политика - 29.11.2017

Бъдещето на прехраната и селското стопанство - съобщение, 29.11.2017

Бъдещето на прехраната и селското стопанство - презентация 

Бъдещето на прехраната и селското стопанство - съобщение